Arbo dienstverlening

Verzuimteam.nl is de arbodienst die werkt!

Arbo dienstverlening

De overheid heeft aan onze arbo dienstverlening een aantal kerntaken opgelegd. De meest belangrijke is begeleiding bij ziekteverzuim. Daarin ontzorgen wij volledig.

Andere taken zijn de Risico Inventarisatie en Evaluatie en het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek, dat wij uit kunnen voeren in de vorm van een Preventief Medisch Onderzoek. Een andere taak dat valt onder onze Arbo dienstverlening zijn de aanstellingskeuringen.

 

 

De Arbodienst

De arbodienst is geen beschermde titel. Elk bedrijf dat zich begeeft op het gebied van verzuim, kan zich arbodienst noemen. Dat wil echter niet zeggen dat een bedrijf gecertificeerd is. Certificering houdt in dat het bedrijf voldoet aan strenge wettelijke en kwaliteitseisen. Verzuimteam.nl is een gecertificeerde arbodienst.

Medische Keuring arbo

Voor aanstellingskeuringen kunt u terecht bij Verzuimteam.nl. Voor keuringen voor bijvoorbeeld rijbewijzen werken wij samen met onze partner Keurdokter.

Arbodienst controle

Onze bedrijfsartsen kunnen worden ingeschakeld voor controles. De afspraken worden dan gemaakt op onze locaties. Controles aan huis worden vaak uitgevoerd door arboadviseurs. Dat kan ook een verzuimconsulent of een casemanager zijn.

Arbodienstverlening in Noord-Holland

De plaatsen waar wij controles en consulten uitvoeren zijn met name in Noord-Holland in Alkmaar, Amsterdam, Hoorn en Den Helder. Door een samenwerking door een netwerk van bedrijfsartsen, beschikken wij over locaties in eht hele land.