Ziekmelding

gratis

Als u een account heeft aangemaakt op onze site, kan een medewerker ziek worden gemeld. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zodra wij de ziekmelding hebben ontvangen, houden wij een toeziend oog op de Poortwachterverplichtingen. Ook dit is kosteloos. Wij adviseren pro-actief om het Poortwachterdossier op orde te houden. Voor elke verrichting ontvangt u eerst een offerte. Pas na akkoord gaan we aan de slag. 

5 minuten

Een account heeft u binnen 5 minuten aangemaakt. En ook een ziekmelding is niet meer dan 5 minuten werk. Naast de persoonlijke gegevens van de medewerker (naam, adres, telefoonnummer, mailadres, BSN, en geboortedatum) willen wij graag aanvullende informatie, zodat wij u kunnen voorzien van het juiste advies.

No Riskpolis

Om u van het juiste advies te voorzien, willen wij graag weten wat de oorzaak van het verzuim is (fysieke of psychische klachten of een conflict) en of er sprake is van een bedrijfsongeval. Als de oorzaak van de ziekte te vinden is in een zwangerschap of bevalling of als de No-Riskpolis van toepassing is, wordt de loondoorbetaling overgenomen door het UWV. U bent dan wel verantwoordelijk voor de re-integratie, maar niet voor de loondoorbetaling.

U moet de medewerker wel binnen een week ziekmelden bij het UWV, anders krijgt u een boete. Natuurlijk kan Verzuimteam.nl deze actie voor u ondernemen. Wij ontzorgen tenslotte totaal.