FysioHolland 2Work

FysioHolland 2Work

csm_logo_FH_a723591f36

Heeft uw medewerker lichamelijke klachten waardoor het werk niet (goed) meer kan worden uitgevoerd? Dan is het belangrijk zo snel mogelijk de klachten onder controle te krijgen. Met een oorzaakgerichte en gedragsmatige aanpak, afgestemd op de persoonlijke situatie, kunt u (langdurig) verzuim voorkomen. FysioHolland biedt een uniek programma om deze problemen effectief en duurzaam aan te pakken: FysioHolland2Work.

FysioHolland2Work is een uniek programma dat gericht is op duurzame en volledige arbeidsparticipatie en verzuimpreventie. Dit programma is bedoeld voor medewerkers met lichamelijke klachten, die:

  • hinder of beperking hebben op het werk;
  • verhoogd risico op verzuim hebben;
  • kort/middellang verzuimen;
  • belemmering ondervinden bij de werkhervatting. 

Eerst bepaalt de therapeut aan de hand van een detectieschema of de medewerker baat heeft bij het programma. Als dat het geval is, nodigt de therapeut de medewerker uit voor een intakegesprek. Hierin wordt een persoonlijk actieplan opgesteld. Tijdens de intake bepaalt de FH2W-therapeut de (arbeids)belastbaarheid door vragenlijsten, metingen, lichamelijk onderzoek en testen. 

Neem contact op via (088) 374 16 50, stuur een e-mail naar fysioholland2work@fysioholland.nl.