JMA Mediation

Loek Jonk

loek logo

JMA verleent vanaf 2006 mediationdiensten. Mediators die via JMA worden ingezet, zijn gecertificeerd bij de MfN (Mediation federatie Nederland) met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.

Onze jarenlange ervaring leert dat arbeidsconflicten kunnen leiden tot hoge kosten door o.a. ziekte verzuim, productieverlies, inefficientie op de werkvloer, juridische kosten enz. Ons doel is deze kosten te voorkomen of te minimaliseren door partijen met elkaar in gesprek te brengen, inzicht te geven in elkaars beeld van de situatie en om dan te komen tot afspraken waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Op basis van jarenlange ervaring kunnen wij u mediators bieden die in staat zijn de gesprekken zo te begeleiden dat de kans zeer groot is dat de partijen tot gezamelijk gedragen afspraken komen.

Loek Jonk
MfN Registermediator
Tel 06 50654508

Uurtarief € 125,-- of een fixed price € 750,- per volledig mediation traject. Kosten voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst zijn € 750,--. Kosten voor juridische toetsing € 125,--.