Michelle van Iersel

coach voor vrouwen in de overgang

In Nederland zijn er jaarlijks 1,6 miljoen vrouwen in de overgang. 80% van deze vrouwen ervaart klachten en 30% zo ernstig dat zij erdoor gehinderd wordt in het dagelijkse leven, dus ook tijdens het werk. Als je eens inzoomt op de verzuimcijfers van vrouwen, dan zal het je opvallen dat het verzuim het hoogst is in de leeftijdsgroep 44-60 jaar en laat dat nou juist de levensfase zijn dat de vrouw te maken heeft met grote hormonale veranderingen zoals de overgang.

Veel van deze werkneemsters blijven ondanks bovengenoemde klachten doorgaan met presteren en geven alles om deadlines te halen. De overgang kan echter veel stress veroorzaken en druk leggen op een werkneemster. Dat ze niet meer zoals vroeger kan meekomen bezorgt haar angst en paniek. Depressie of burn-out zijn dan de redenen voor langdurige uitval, terwijl de oorzaak gerelateerd is aan de overgang. In het ergste geval kan dit ertoe leiden dat de vrouw uit het werkproces valt en haar kennis en talenten verloren gaan.

Michelle van Iersel geeft advies en trainingen aan organisaties en begeleidt vrouwen met leefstijlcoaching, voeding en Bootcamp. Contact: Michelle van Iersel, m.vaniersel@careforwomen.nl  / 06 25144820.