Vertrouwenspersoon

Easy Personeel

easy personeel

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon is vastgelegd in de Arbowet en is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid binnen een bedrijf.

De vertrouwenspersoon van Easy Personeel:

  • Zorgt voor de eerste opvang
  • Gaat na of er hulp of advies nodig is.
  • Zoekt eerst naar interne informele oplossingen
  • Verwijst naar andere extere mogelijkheden.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag (sexuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten).
  • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenste situaties.

De eigen personeelsadviseur aanstellen als vertrouwenspersoon is niet verstandig. Deze is niet onafhankelijk en er kan sprake zijn van conflicterende belangen. Daarnaast moet afgevraagd worden of de medewerker zich veilig genoeg voelt om alles te delen met de eigen personeelsadviseur. 

Onze vertrouwenspersoon is onafhankelijk, neutraal en oordeelt objectief. Bovendien is zij gehouden aan een geheimhoudingsplicht.