MatchWork

Sjaak Duineveld

MatchWork logo

Elke werknemer is anders, zo ook de uitkomsten van het arbeidsdeskundig onderzoek. MatchWork levert maatwerk, gebaseerd op ruime kennis en jarenlange ervaring. 

MatchWork verricht een zorgvuldige en complete analyse van de (individuele) verzuimsituatie. Er wordt gesproken met de opdrachtgever, met de werknemer en meestal volgt ook een gezamenlijk gesprek. Waar nodig vindt overleg plaats met de bedrijfsarts of andere betrokken instanties. De uitkomsten van dit arbeidsdeskundig onderzoek worden verwoord in een duidelijk, eerlijk en werkbaar advies. 

Zoals de bedrijfsnaam al aangeeft, streeft MatchWork naar een blijvende “match” tussen enerzijds de belasting van het werk en anderzijds de belastbaarheid van de werknemer.