De accountmanager preventie en veiligheid van Verzuimteam.nl voert graag een RI&E, een PAGO / PMO of een werkplekonderzoek voor u uit. U voldoet aan wettelijke verplichtingen en werkt aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

De risico-inventarisatie en -evaluatie

Het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie is voor elk bedrijf met personeel verplicht. In het geval van grotere bedrijven is toetsing van het plan van aanpak en rapport een vereiste. Wij ontzorgen volledig en zorgen dat u met uw bedrijf werkt aan de veiligheid en duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Ook zorgen wij dat u voldoet aan de wettelijke verplichting, zonder dat het veel tijd en moeite kost.

Preventief medisch onderzoek / Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek

Het preventief medisch onderzoek (PMO) en het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) voeren wij uit in een unieke combinatie. Wij inventariseren knelpunten middels een online vragenlijst en laten onze specialisten de uitkomsten analyseren. Op basis van deze uitslagen nodigen we medewerkers uit voor een verdiepend onderzoek. Met deze efficiente manier bespaart u een hoop kosten en zorgt u dat alle medewerkers actief werken aan hun eigen leefstijl.

Werkplekonderzoek

Het werkplekonderzoek is een goede manier om preventief klachten te voorkomen van uw medewerkers. Het werkplekonderzoek wordt uitgevoerd middels interviews en omgevingsonderzoek. Ook kan het werkplekonderzoek worden uitgevoerd bij bestaande klachten, om deze te verminderen of op te lossen.

Bel gerust voor een afspraak, informatie of een vrijblijvende offerte: bel 072 -7630732 / 06-82003098 of mail t.hoogeboom@verzuimteam.nl.

RI&E

RI&E

Tijdens de RI&E worden de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart gebracht. Daarnaast stellen we een plan op om deze op te lossen of te verkleinen.

RI&E

Pago / PMO

PMO / PAGO

De PAGO is wettelijk verplicht en wordt door Verzuimteam.nl praktisch voor u uitgevoerd met een digitale vragenlijst in de vorm van een preventief medisch onderzoek PMO.

PAGO / PMO

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Hoe wordt een werkplek ingericht? Hoe worden klachten en uitval voorkomen? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar om het werk te verlichten? Wat is de juiste werkhouding?

Werkplekonderzoek

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.