Verzuimconsulent

Voor het geven van re-integratieadviezen

De verzuimconsulent is een adviseur, die (post)-hbo is opgeleid. Naast de bedrijfsarts is zij de enige die beschikt over de medische gegevens. Zij werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts.

De taken van de verzuimconsulent zijn breed. Naast het houden van verzuimspreekuren, gaat zij op huisbezoek, beoordeelt de belastbaarheid, geeft werkhervattingsadviezen, bewaakt de procesvoortgang, beoordeelt werkplekken en neemt deel aan het Sociaal Medisch Teamoverleg. 

De verzuimconsulent speelt een belangrijke rol in de vaststelling van de arbeidsmogelijkheden. Daardoor werkt de verzuimconsulent nauw samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt zich vooral bezig met de medische kant van een zieke werknemer en beoordeelt de medische belastbaarheid. De uitkomsten worden door de verzuimconsulent vertaald naar inzetbaarheid in eigen of aangepast werk. De vertaling van de belastbaarheid naar werk is niet altijd even makkelijk. Hiervoor is kennis en inzicht nodig.

De verzuimconsulent kan de werkplek onderzoeken en beoordelen of het geboden werk passend is, waardoor de werknemer duurzaam inzetbaar is. De verzuimconsulent is de enige persoon die naast de Bedrijfsarts mag vragen naar medische zaken.