Juridische zaken

wetgeving

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

28 oktober 2018

 

Een werknemer kan na twee jaar ziekte worden ontslagen. Deze werknemer heeft recht op transitievergoeding. Het UWV compenseert deze vergoeding aan werkgevers.

Lees het hele artikel >

Ziek van ontslag

07 januari 2018

office-1575874_640

 

Wanneer een medewerker wordt ontslagen, kan hij daar ziek van zijn. Hoe ga je daarmee om?

Lees het hele artikel >

Opschorten of staken loonbetaling

07 januari 2018

pexels-photo-273691

 

Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. Hierbij is een verschil tussen het loon opschorten of staken.

Lees het hele artikel >

Deskundigenoordeel UWV

07 januari 2018

pexels-photo-263370

 

Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd om te onderzoeken of de werkgever of de werknemer voldoende doet aan de re-integratie.

Lees het hele artikel >

Bedrijfsongeval

07 januari 2018

pexels-photo-585419

 

Een bedrijfsongeval moet direct bij de Arbeidsinspectie worden gemeld als de medewerker aan de gevolgen overlijdt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval. 

Lees het hele artikel >

Wet Verbetering Poortwachter

07 januari 2018

personeelsdossier

 

Wanneer een medewerker zich ziek meldt, moet de werkgever het loon gedurende twee jaar doorbetalen. Daarnaast moet hij de medewerker re-integreren. Welke verplichtingen zijn dat?

Lees het hele artikel >

Vragen bij ziekmelding

07 januari 2018

 

Een werkgever mag niet vragen wat een zieke werknemer mankeert. De werkgever moet wel het loon doorbetalen en de medewerker re-integreren. Welke vragen mag een werkgever wel stellen?

Lees het hele artikel >

Ziekmelding binnen vier weken

07 januari 2018

pexels-photo-263370

 

Een ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als 1 ziekmelding. Dit wordt een opvolgende ziekmelding genoemd. Waarom is dit belangrijk?

Lees het hele artikel >