Deskundigenoordeel UWV

Second opinion UWV

07 januari 2018 Helma Zonneveld, directeur Verzuimteam.nl pexels-photo-263370

 

Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd om te onderzoeken of de werkgever of de werknemer voldoende doet aan de re-integratie.

Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd om tussentijds te controleren of de werkgever voldoet aan zijn verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en of hij op het juiste spoor zit. Het kan worden gezien als een tussentijdse toets.

Hoewel er geen rechten aan te ontlenen zijn aan zo'n tussentijdse toets, maakt het UWV het zich niet makkelijk, wanneer later blijkt dat ze een verkeerde uitspraak hebben gedaan. Een bezwaar of aansprakelijkselling heeft dan redelijke kans.

Ook kan worden getoetst of bijvoorbeeld kan worden afgezien van het tweede spoor.

Vroeger werd dit oordeel ook wel een second opinion genoemd en werd ook een deskundigenoordeel aangevraagd wanneer de werkgever of de werknemer het niet eens was met het oordeel van de bedrijfsarts. Voor deze gevallen verwijst het UWV tegenwoordig door naar een andere bedrijfsarts. Een werknemer heeft wettelijk recht op een oordeel van een andere bedrijfsarts, wanneer hij zich niet kan vinden in het advies van de eerste bedrijfsarts.