Opschorten of staken loonbetaling

Stopzetten, eerst waarschuwen

07 januari 2018 Helma Zonneveld, directeur Verzuimteam.nl pexels-photo-273691

 

Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. Hierbij is een verschil tussen het loon opschorten of staken.

Wanneer de medewerker niet meewerkt dan moet de werkgever actie ondernemen. Doet de werkgever dat niet, dan kan het UWV na twee jaar een sanctie opleggen aan de werkgever. Hij moet dan ook het 3e ziektejaar het loon doorbetalen.

De werknemer moet wel eerst worden gewaarschuwd, alvorens deze maatregel wordt toegepast. Hij moet de kans krijgen zijn re-integratieverplichtingen alsnog na te komen.

Specifiek in de wet genoemde gevallen kan het loon worden gestaakt. In andere gevallen kan gebruik worden gemaakt van opschorten van het loon. Wanneer het loon wordt opgeschort, moet dit alsnog worden uitbetaald, wanneer de werknemer zijn verplichtingen alsnog nakomt. Bij loonstaking heeft de werknemer geen recht meer op het loon, vanaf het moment dat het is gestaakt.

Het loon kan worden gestaakt indien de werknemer:

  • het herstel belemmert of vertraagd,
  • weigert passende werkzaamheden te verrichten,
  • niet wil meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak.