Ziek uit dienst

Pas op

06 januari 2018 Helma Zonneveld, directeur Verzuimteam.nl office-1575874_640

 

Wanneer een medewerker ziek uit dienst treedt, moet u deze ziek melden bij het UWV. Het UWV betaalt een ziektewetuitkering. Deze uitkering wordt echter op de werkgever verhaald. Dit geldt ook als een werknemer binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt.

Als het dienstverband van uw werknemer eindigt, moet u de medewerker op tijd ziek melden bij het UWV en daarbij diverse stukken aanleveren. Doet u dat niet dan kan het UWV een boete op leggen. 

De volgende situaties zijn aan de orde:

  • U hoeft géén re-integratieverslag te maken als uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst blijft.
  • U moet een verkort re-integratieverslag maken als uw werknemer binnen 6 tot 10 weken na zijn eerste ziektedag uit dienst gaat. Of als de arbo-arts verwacht dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter is.
  • U moet een volledig re-integratieverslag maken als het dienstverband van uw werknemer na 10 weken of langer eindigt.

Het is natuurlijk mooi dat het UWV de loondoorbetalingplicht en ook de re-integratieinspanningen overneemt, maar u betaalt uiteindelijk zlef de rekening, doordat de werkgeverspremies met een percentage verhoogd, waarmee u de uitkering zelf weer terug betaalt.

Deze regeling heeft nawerking. Dat betekent dat wanneer een medewerker binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, de ziektewetuitkering wordt verhaald op de laatste werkgever. Wanneer de medewerker reeds een WW-uitkering heeft aangevraagd aan daarna ziek wordt, wordt het UWV gezien als laatste werkgever. Het is dus verstandig de medewerker te begeleiden bij het aanvragen van een WW-uitkering.

Grote werkgevers betalen de uitkering volledig zelf terug, middelgrote werkgevers betalen de helft zelf terug plus een percentage branchpremies. Kleine werkgevers verdelen het leed, zij betalen in de vorm van verhoogde gemiddelde branchpremies.

Voor met name grote en middelgrote bedrijven is het dus van belang om de medewerker te blijven volgen, ook nadat zij uit dienst zijn getreden. Een vervolgafspraak bij de bedrijfsarts rond het moment waarop wordt verwacht dat zij hersteld zijn is aan te bevelen. Wanneer de bedrijfsarts constateert dat de medewerker gedeeltelijk of geheel is hersteld, kan een herkeuring door het UWV worden aangevraagd. De uitkering wordt dan (deels) stopgezet, waardoor de werkgever de schade voor zichzelf beperkt houdt.

Middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een totale bruto jaarloonsom van rond de € 320.000,--.

Eigenrisicodragers betalen de ziektewetuitkering zelf. Zij ontvangen hiervoor een factuur van het UWV. Vaak is dit herverzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Deze werkgevers zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor de re-integratie.