Ziek van ontslag

vrijstellen van werk

07 januari 2018 office-1575874_640

 

Wanneer een medewerker wordt ontslagen, kan hij daar ziek van zijn. Hoe ga je daarmee om?

Ontslag

Sinds werkgevers het aflopen van een tijdelijk arbeidscontract moeten aanzeggen, zien we regelmatig dat werknemers zich ziek melden, als de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
Het is natuurlijk de vraag of de medewerker daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Hij kan figuurlijk ziek zijn van het feit dat er geen toekomst voor hem is binnen het bedrijf, maar dat wil niet zeggen dat hij niet kan werken.

Wanneer de medewerker volhoudt dat hij ziek is, kan alleen de bedrijfsarts de ziekmelding weerleggen. Wanneer de bedrijfsarts van mening is dat de medewerker kan werken, dan moet hij komen werken. Doet hij dat niet, dan heeft hij ook geen recht op loon.

Het is de vraag of beide partijen op zo'n gedwongen toch aflopende werksituatie zitten te wachten. Vaak biedt een goed gesprek met elkaar uitkomst. Wanneer dit niet meer mogelijk is dan kan een mediator uitkomst bieden. Gedacht kan worden aan het opnemen van de nog resterende verlofdagen en aansluitend vrijstelling van werk om beide partijen van deze situatie te verlossen. 

Het gebeurt ook dat een medewerker zich ziek meldt als de werkgever het dienstverband wil beënidigen met een vaststellingsovereenkomst. Dan wordt een beëindiging lastig, want een zieke medewerker kan in principe niet worden ontslagen. Dit is te ondervangen door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of een onbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter (afhankelijk van de reden van het ontslag), voordat bij de medewerker wordt aangegeven dat deze actie in gang is gezet. De ziekmelding nadien, staat een ontslag dan niet in de weg.

Een oplossing is dan vrijstelling van werk gedurende de opzegtermijn op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, onder aftrek van de nog openstaande verlofdagen. Wanneer een medewerker die voldhoudt arbeidsongeschit te zijn en daardoor niet mee kan werken aan beëindiging van het dienstverband, dan kan de bedrijfsarts uitkomst bieden. Wanneer deze oordeelt dat het beëindigen van het dienstverband bijdraagt aan het herstel en de werknemer wel kan werken bij een andere werkgever, dan staat de ziekmelding het ontslag ook niet in de weg.