Ziekmelding binnen vier weken

104 weken termijn

07 januari 2018 Helma Zonneveld, directeur Verzuimteam.nl pexels-photo-263370

 

Een ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als 1 ziekmelding. Dit wordt een opvolgende ziekmelding genoemd. Waarom is dit belangrijk?

De aanvangsdatum van het ziekteverzuim is de 1e dag van de 1e ziekmelding. De periode van herstel worden op  de termijn van twee jaar ziekte in mindering gebracht. Diverse periodes van ziekte kunnen bij elkaar worden opgeteld. Wanneer het in totaal 104 weken is, stopt in principe de loondoorbetalingsplicht.

Wanneer wordt getwijfeld aan een duurzaam herstel en uitval op termijn, dan kan de periode worden overbrugd door de werknemer te laten werken op arbeidstherapeutische basis. Dat kan maximaal 6 weken. De ziekmelding loopt door gedurende de termijn van arbeidstherapeutisch werken.

Naast de de termijnen van herstel tussen de ziekmeldingen, wordt ook een onderbreking door zwangerschaps- /bevallingsverlof in mindering gebracht op de termijn van 104 weken. Gedurende deze termijn kan aanspraak worden gemaakt op een Ziektewetuitkering. Het loon van de zieke medewerker wordt voor 100% vergoed door het UWV.