Verschil PAGO en PMO – Verzuimteam.nl geeft uitleg

Verschil PAGO en PMO?

18 oktober 2018

 

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen het PMO en het PAGO? Hier is veel onduidelijkheid over. In dit artikel krijgt u antwoord op deze veelgestelde vraag.

PAGO wettelijk verplicht 

De termen PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en PAGO (Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek) worden door elkaar gebruikt. Het PMO die door Verzuimteam.nl wordt ingezet, voldoet aan de eisen van een PAGO welke als zodanig in de Arbowet wordt genoemd en wettelijk is verplicht voor bedrijven met personeel.

 

 

Digitaal

Het PMO kan worden gezien als een moderne variant van de PAGO. Voorheen werd elke werknemer naar de bedrijfsarts gestuurd voor een medische keuring. Met het PMO van Verzuimteam.nl wordt eerst de gezondheidssituatie in kaart gebracht door middel van een persoonlijke digitale gezondheidstest. De PMO is uitgebreider dan een PAGO, omdat ook naar de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers wordt gekeken. Daarnaast wordt ook de leefstijl van medewerkers onderzocht. Vervolgens kan op maat een interventie worden ingezet. Dit kan een keuring bij de bedrijfsarts zijn, echter ook bijvoorbeeld een inzetbaarheidsonderzoek bij de adviseur duurzame inzetbaarheid. Kortom een PAGO op maat.

Verdien de investering terug

Er wordt steeds vaker gekozen voor een PMO dan een PAGO. Een PMO is uitgebreider. Niet alleen de gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn worden onderzocht, er wordt ook verder gekeken. Een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers en minder verzuim. Daarmee bespaart u kosten en wordt de investering eenvoudig terug verdiend.

Gecertificeerde arbodienst 

Er zijn veel PMO's op de markt die niet voldoen aan de wettelijke verplichte PAGO. Het PMO moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst, zoals Verzuimteam.nl.