Onderzoek duurzame inzetbaarheid

Tevredenheid Verzuimteam.nl

07 mei 2018 Helma Zonneveld Logo plus payoff Verzuimteam Transparant formaat 50 Procent

Tom Hoogeboom studeert af met een onderzoek voor HBO gezondheidsmanagement bij Verzuimteam.nl. Tom heeft onderzocht hoe het is gesteld met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij onze klanten. Daarnaast heeft hij één vraag gesteld over de tevredenheid van onze klanten. Conclusie: bijna alle bedrijven zijn (zeer) tevreden over Verzuimteam.nl.

Middels een digitale vragenlijst welke via mail beschikbaar is gesteld aan alle aangesloten bedrijven bij Verzuimteam.nl is één vraag gesteld over de tevredenheid van Verzuimteam.nl. De andere vragen zijn gesteld over duurzame inzetbaarheid.

Tevredenheid Verzuimteam.nl

Bijna alle bedrijven zijn (heel) tevreden met Verzuimteam.nl als Arbodienst. 

 • 70% van de aangesloten bedrijven gaf een ‘goed’
 • 28% van de aangesloten bedrijven gaf een ‘voldoende’
 • 2% van de aangesloten bedrijven gaf een ‘onvoldoende’

Resultaten duurzame inzetbaarheid

Een opmerkelijke conclusie is dat bedrijven bij voorkeur investeren in arbeidsgerelateerde zaken zoals tevredenheid en betrokkenheid van werknemers, goede privé/werk balans, interessant werk, goede opleidingen en zinvolle taken dan in de gezondheid van hun medewerkers.

 • 1/3 van de bedrijven vindt het niet belangrijk om acties aan te bieden om de gezondheid van werknemers te bevorderen.
 • Bij bijna 60% van de bedrijven wordt wel al structureel gewerkt aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers.
 • Bij bijna alle bedrijven wordt geïnvesteerd in het behouden en versterken van de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers.
 • Daarnaast vinden bijna alle bedrijven het belangrijk om:
  • voldoende mogelijkheden te bieden om een goede werk-privé balans te kunnen creëren
  • een baan aan te bieden die vakinhoudelijk interessant is
  • goede opleidingen aan te bieden
  • zinvolle taken te bieden aan het personeel

 •  Er zijn dan ook bij meer bedrijven middelen beschikbaar om te werken aan groei en ontwikkeling (bijna 75% van de bedrijven) dan te werken aan de gezondheid van medewerkers (nog geen 60%).
 • Bij meer dan 40% van de bedrijven zijn niet genoeg middelen beschikbaar om te werken aan de gezondheid.
 • Bijna 40% van de bedrijven geeft aan dat medewerkers zelf geen plannen maken om aan inzetbaarheid voor de lange termijn te werken.


Resultaten RI&E en PMO

Ondanks de wettelijke verplichting, heeft 40% van de deelgenomen bedrijven geen behoefte de RI&E uit te voeren en 60% heeft geen behoefte aan een PMO.

 • Meer dan 90% van de bedrijven is ervan op de hoogte dat de RI&E moet worden uitgevoerd.
 • 40% geeft aan de RI&E niet te willen uitvoeren, ondanks de wettelijke verplichting.
 • De helft van de ondervraagden heeft de RI&E al uitgevoerd.
 • 1/3 van de bedrijven is niet op de hoogte dat een PMO moet worden uitgevoerd.
 • Bijna 60% wil dit, ondanks de wettelijke verplichting, niet aanbieden aan hun medewerkers.
 • Slechts 18% geeft aan dat de PMO al is uitgevoerd.

 Conclusies

 • Er ligt een uitdaging om bedrijven te overtuigen dat het werken aan gezondheid net zo belangrijk is als het werken aan tevredenheid en betrokkenheid van werknemers, goede werk-privé balans, vakinhoudelijk interessante baan, goede opleidingen, zinvolle taken en groei en ontwikkeling van medewerkers.
 • 1/3 van de bedrijven legt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid bij de medewerkers zelf. Er ligt een taak voor Verzuimteam.nl om deze te laten beseffen dat juist met de focus op duurzame inzetbaarheid de productiviteit wordt verhoogd en kosten (en gevolgkosten) van verzuim worden beperkt.
 • Bij het aanbieden van de RI&E en PMO is het wijzen op de wettelijke verplichting niet voldoende. De nadruk moet vooral worden gelegd op de voordelen voor arbeidsgerelateerde zaken als hierboven genoemd; tevreden en betrokken medewerkers, zinvolle taken, groei en ontwikkeling, gevoel van veiligheid.