Tom Hoogeboom studeert af met een onderzoek voor HBO gezondheidsmanagement bij Verzuimteam.nl. Middels een digitale vragenlijst welke via mail beschikbaar is gesteld aan alle aangesloten bedrijven bij Verzuimteam.nl is één vraag gesteld over de tevredenheid van Verzuimteam.nl. De andere vragen zijn gesteld over duurzame inzetbaarheid.

Tevredenheid Verzuimteam.nl

Bijna alle bedrijven zijn (heel) tevreden met Verzuimteam.nl als Arbodienst. 

Resultaten duurzame inzetbaarheid

Een opmerkelijke conclusie is dat bedrijven bij voorkeur investeren in arbeidsgerelateerde zaken zoals tevredenheid en betrokkenheid van werknemers, goede privé/werk balans, interessant werk, goede opleidingen en zinvolle taken dan in de gezondheid van hun medewerkers.


Resultaten RI&E en PMO

Ondanks de wettelijke verplichting, heeft 40% van de deelgenomen bedrijven geen behoefte de RI&E uit te voeren en 60% heeft geen behoefte aan een PMO.


 Conclusies

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.