Ontslag na twee jaar ziekte

Dienstverband beëindigen of niet?

06 januari 2018 Helma Zonneveld, directeur Verzuimteam.nl ontslaan

 

Na twee jaar ziekte eindigt vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan. De werkgever hoeft het loon niet meer door te betalen, mits het UWV heeft geoordeeld dat de werkgever voldoende heeft gedaan om de zieke medewerker tet re-integreren. De arbeidsovereenkomst blijft wel in stand. Er kan een vergunning bij het UWV worden aangevraagd om de medewerker te ontslaan. Is dat verstandig?

Na 88 weken ziekte kan de WIA-uitkering worden aangevraagd. Dit moet uiterlijk in de 93e week (na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte). De werknemer vraagt de uitkering aan, hij krijgt daartoe een brief van het UWV. Doet hij dit te laat, dan moet de werkgever het loon langer doorbetalen. 

Bij de WIA-aanvraag moet het volledige Poortwachterdossier worden aangeleverd. Hieruit oordeelt het UWV of de werknemer voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Is dit niet het geval, dan moet de werkgever het loon een jaar langer doorbetalen.

Het is dus belangrijk om de medewerker te begeleiden bij de WIA-aanvraag, zodat deze op tijd wordt gedaan en het dossier volledig wordt aangeleverd. Verzuimteam.nl stelt een compleet re-integratieverslag op. Dit is een samenvatting van het Poortwachterdossier.

Wanneer een medewerker twee jaar ziek is geweest, blijft het dienstverband in stand. De loondoorbetalingsplicht vervalt. De werkgever kan er voor kiezen het dienstverband te beëindigen, hiervoor vraagt hij een ontslagvergunning aan bij het UWV. De vergunning wordt verleend, wanneer de bedrijfsarts een verklaring op stelt dat de medewerker binnen 26 weken niet hersteld. Het is ook mogelijk het dienstverband in onderling overleg, met een vaststellingsovereenkomst te beëindigen.

Het is niet verplicht om het dienstverband te beëindigen. Bij het opzeggen van het dienstverband, betaalt de werkgever de transitievergoeding én hij dient de niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Hiervan kan worden afgeweken wanneer het dienstverband in onderling overleg wordt beëindigd. Het is de vraag of de werknemer daaraan mee wil werken. Wanneer er voor wordt gekozen het dienstverband in stand te houden, dan heeft een werknemer recht op werk en loondoorbetaling wanneer deze weer hersteld is. Er hoeft in dat geval geen transitievergoeding te worden betaald en het is ook niet verplicht de niet opgenomen vrije dagen uit te betalen.