PAGO

Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek

PAGO of PMO

Pago staat voor Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek. PMO voor Preventief Medisch Onderzoek.

Een PAGO bestond uit een fysieke keuring en eventueel aanvullende onderzoeken van bloed, urine, hart e.d.

Een PMO is meer gericht op preventie en adviseert ook acties naar aanleiding van het onderzoek om de gezondheid van medewerkers te optimaliseren, beschermen of te verbeteren.

Bij PMO is aandacht voor de lichamelijke én geestelijke conditie én leefgewoonten van werknemers. Deze zaken hebben grote invloed op het goed kunnen functioneren in het werk. 

Lees alles over de PMO