PMO: Preventief Medisch Onderzoek

Periodiek arbeidsgezonheidskundig onderoek (PAGO)

Een werkgever is wettelijk verplicht periodiek een gezondheidsonderzoek aan medewerkers te bieden (Arbowet, artikel 18). Medewerkers zijn vrij hieraan deel te nemen. 

Verzuimteam.nl adviseert dit eens per jaar uit te voeren. Heeft u het onderzoek de afgelopen twee jaar niet uitgevoerd? Dan is het tijd om hiermee aan de slag te gaan. 

Nieuwsgierig naar het verschil tussen het PAGO en PMO? Lees het hier!

Praktische aanpak

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van Verzuimteam.nl is effectief, professioneel, praktisch en heel betaalbaar. Het vraagt weinig van uw tijd. Wij ontzorgen volledig, indien u dat wenst en zoals u dat van ons gewend bent. Onze PMO is in eerste instantie alleen een vragenlijst welke de medewerkers via internet invullen. Er worden vragen gesteld over vitaliteit in het werk, de taakeisen, plezier in het werk en gezondheid. De vragenlijsten die wij hanteren zijn wetenschappelijk door en door getest en hebben een hoge bewezen betrouwbaarheid. Het preventief medisch onderzoek wordt uitgevoerd in vier fases: voorbereiding, uitvoering, rapportage en de afsluiting. Voor een specificaitie van deze fases, kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.

Direct persoonlijke advies

Medewerkers ontvangen direct na deelname een individueel rapport met een persoonlijk advies. De medewerker heeft hierdoor direct inzage in zijn BRAVO-score (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) inclusief BMI-score (lengte en gewicht). Uit de praktijk blijkt dat 1/3 van de deelnemers direct actief aan de slag gaat om de gezondheid te verbeteren. 

 

 

Privacy

Werkgevers krijgen geen inzicht in de individuele antwoorden. Alleen de algemene resultaten (gemiddelden) worden aan de werkgever gerapporteerd, wanneer minimaal 15 medewerkers hebben deelgenomen. De individuele gegevens worden vertrouwelijk behandelt en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Bovendien moet een PMO voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanvullend advies

Geheel afgestemd op de individuele resultaten kunnen aanvullende zaken worden ingezet, zoals een fysieke keuring eventueel aangevuld met onderzoek van bloed, urine, hart, longen, ogen, oren e.d.

Ook kan worden gedacht aan een inzetbaarheidsgesprek, werkplekonderzoek, voedingsadvies, coaching om te stoppen met roken, ergonomische hulpmiddelen, veiligheidsmaatregelen, voorlichting veilig tillen, fysiotherapeut, psycholoog, vertrouwenspersoon, loopbaanontwikkeling e.d. 

Voordelen preventief medisch onderzoek

  • Medewerkers krijgen indvidueel inzicht in hun gezondheid
  • Medewerkers krijgen advies op maat om hun leefstijl en werkgerelateerde problemen aan te pakken
  • Fittere, gezondere en meer betrokken medewerkers
  • Inzicht in duurzame inzetbaarheid. Hoe is het gesteld met de gezondheid van ons personeel ten opzichte van de branche?
  • Voldoen aan de wettelijke verplichting en voorkomen van hoge boetes

 

Tarieven PMO

Wij rekenen € 35,-- per medewerker, waarmee u beschikt over een PAGO die voldoet aan de wettelijke eisen.

Wilt u weten wat Verzuimteam voor u kan betekenen voor een PMO / PAGO? Neem dan gerust contact met ons op!

Vul hier uw gegevens in voor een terugbelverzoek met vragen over het PMO