Google authenticator app installeren

Verzuimteam.nl verwerkt bijzondere persoonsgegevens. Bij het inloggen in ons systeem wordt daarom gebruik gemaakt van Twee Staps Authenticatie. Dit houdt in dat op een extern apparaat een extra inlogcode beschikbaar komt. Daarvoor hebben wij gezocht naar een zo gebruiksvriendelijke doch veilige oplossing. 

U dient in te loggen met de GOOGLE AUTHENTICATOR APP.  Deze kunt u met uw mobiel gratis downloaden in de Google Playstore of in de Apple Store.

Wanneer wordt gevraagd om een streepjescode te scannen, kunt u de QR code scannen. Deze is zichtbaar wanneer u inlogt met de door u eerder ingegeven toegangscode.
Om toegang tot het systeem te krijgen neemt u de 6 cijferige validatiecode over.

Elke keer wanneer u inlogt heeft u een nieuwe code nodig, welke automatisch verschijnt in de Authenticator app.

In verband met de veiligheid, adviseren wij u steeds uit te loggen wanneer u het systeem niet gebruikt. 

Heeft u de authenticator per ongeluk verwijderd van uw telefoon. Dan kunnen wij uw account resetten. Stuur een mail naar casemanager@verzuimteam.nl met in het onderwerp, "Google authenticator resetten". U krijgt dan een nieuwe QR-code wanneer u de eerste keer inlogt.