Second opinion bedrijfsarts

verplicht per 1-7-2017

Per 1 juli 2017 hebben werknemers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Second opinion bedrijfsarts

Eén van de zaken die moet worden opgenomen in het verplichte basiscontract met een gecertificeerde arbodienst is het recht van een medewerker op een second opinion.

Kosten second opinion bedrijfsarts

De kosten voor een second opinion zijn gelijk aan de kosten voor een eerste consult. De bedrijfsartsen hebben onderling overleg over het gegeven advies. De tweede bedrijfsarts staat er onafhankelijk in. Echter de kans dat er een ander advies uit komt is beperkt. De eerste bedrijfsarts is tenslotte ook objectief.

Aanvraag second opinion bedrijfsarts

Wanneer een medewerker een second opinion bij ons aanvraagt, informeren wij eerst naar de reden daarvan. Meestal is dat omdat de zieke medewerker het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts. Dit advies blijft echter een advies. Dat moet de werknemer in principe opvolgen, maar als hij zich er niet in kan vinden, kan hij ook in geprek gaan met zijn werkgever, manager of de HR-adviseur van het bedrijf. Daarmee kan hij dan overleggen, waar hij het niet mee eens is. Samen kunnen ze dan tot afspraken komen.

Het is wel belangrijk dat er tijdens het re-integratietraject geen kansen worden gemist. Wanneer de betreffende medewerker kan onderbouwen dat hij sneller re-integreert met een andere aanpak, dan kan de werkgever hieraan meewerken.

Second opinion arboarts

Wanneer de second opinion wordt afgegeven door een arboarts, dan heeft dit juridisch geen rechtskracht. Een arboarts is geen bedrijfsarts. Arboartsen zijn vaak basisartsen die de specialisatie tot bedrijfsarts niet hebben gevolgd.