Arbeidsovereenkomst ontbonden na staken loondoorbetaling

09 december 2015

"Ik werd volledig ontzorgd." Er werden waarschuwings-brieven gestuurd en de arbeidsovereenkomst werd uiteindelijk ontbonden.

Jeroen Zaalberg is eigenaar van een transportbedrijf. Het ziekteverzuim werd begeleid door een traditionele arbodienst. Na twee jaar ziekte werd een loonsanctie opgelegd. Jeroen: "Ik ging er vanuit dat mijn arbodienst mij terdege adviseerde en die zaken oppakte die wettelijk nodig zijn. Het was heel vervelend om na twee jaar ziekte te constateren dat ik ook nog het derde jaar het loon moest doorbetalen, met name omdat de zieke werknemer niet meewerkte aan zijn re-integratie."

Als een medewerker weigert te re-integreren, hij verschijnt bijvoorbeeld niet bij de bedrijfsarts, dan wordt direct actie ondernomen, zodat de loon van de zieke werknemer kan worden ingehouden. Het UWV verwacht van een werkgever dat hij deze actie onderneemt. Doet hij dit niet, dan wordt dit beschouwd als onvoldoende inspanningen om de medewerker te re-integreren en volgt er een loonsanctie (3e jaar loondoorbetaling). 

"Door de unieke samenwerking tussen Easy Personeel en Verzuimteam.nl worden werkgevers volledig ontzorgt bij het begeleiden van ziekteverzuim. Als mijn voormalige arbodienst de service had verleend die Verzuimteam.nl en Easy Personeel mij verleenden, had het probleem veel eerder opgelost geweest. Ik ben zeer dankbaar dat ze mij hebben begeleid.”  Aldus Jeroen Zaalberg.

Staken loondoorbetaling