Duurzame inzetbaarheid

15 februari 2016

Easy Personeel en Verzuimteam.nl ontwikkelen een ouderenbeleid voor de tentenbouwers van De Boer Structures.

Proactief en organisatiebreed

De Boer Structures gaat proactief en organisatiebreed aan de slag met duurzame inzetbaarheid. De Boer toont betrokkenheid bij de medewerkers door actie te ondernemen en niet af te wachten tot er gezondheidsklachten ontstaan. De Boer heeft de intentie heeft om medewerkers gezond van hun oude dag te laten genieten. Het is niet de bedoeling dat medewerkers moeten uitstromen. Er zijn meer oplossingen te bedenken.

Easy Personeel

Easy Personeel is een zusterbedrijf van Verzuimteam.nl, de arbodienst van De Boer Structures, en kan werken als verlengstuk daarvan. De communicatielijnen zijn heel kort tussen beide bedrijven, waarbij uiteraard de privacy gewaarborgd is. De personeels- en loopbaanadviseurs van Easy zijn gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Zij beschikken over een toolkit met instrumenten die kunnen worden ingezet.

Ouderenbeleid

Er worden individuele inzetbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Hierbij worden vragen gesteld inzake het plezier in het werk, de vakkennis en vaardigheden, energie en gezondheid, balans werk-privé en werken tot aan je pensioen. Door middel van persoonlijke gezondheidspeilingen worden de daadwerkelijke problemen bloot gelegd. De beperkingen worden zichtbaar gemaakt, zodat er maatwerkoplossingen kunnen worden geboden. Er wordt maatwerk advies gegeven met concrete oplossingen per individuele medewerker.

In een latere fase worden medewerkers begeleid bij de aanpak van hun maatwerk oplossingen.

Gezond werken en genieten van pensioen!