Terugval in verzuim wordt voorkomen

05 november 2014

 Terugval in verzuim wordt voorkomen. 

De werkgever wenst een consult. Hij is bang dat het kamermeisje terugvalt in verzuim. De bedrijfsart spreekt de medewerkster en analyseert de klachten. Door het eigen werk weer uit te voeren in het tempo dat zij gewend was te doen, kwamen de klachten terug. 

Bevindingen bedrijfsarts

Met mevrouw is op haar werklocatie gesproken over de medische situatie. Ze is 100% arbeidsgeschikt voor de eigen functie en ze heeft zich weer volledig hersteld gemeld. Het herstel zet goed door, met als enige opmerking dat ze aan het einde van de dag nog wel enige klachten heeft. Het behandeltraject is wel afgesloten.

Advies bedrijfsarts 

Daar er sprake is van een verhoogde kans op het weer optreden van het medische probleem bij langdurig lopen en staan, wordt het volgende advies gegeven. Het verdient aanbeveling in de werksituatie adequaat hoger boven de enkels sluitende schoenen te dragen. Daar mevrouw geneigd is langdurig achtereen door te blijven werken (lopen en staan) in hoger tempo is het handig om op de smartphone van mevrouw twee keer per dag een signaal te laten afgaan om haar erop te attenderen dat een minipauze noodzakelijk is. Dit kan een aantal dagen worden uitgeprobeerd om te bezien of de klachten aan het einde van de werkdag zijn terug te dringen.

De bedrijfsarts van Verzuimteam.nl adviseert een aantal oplossingen.