Vervroegde WIA-aanvraag terminaal zieke werknemer

28 februari 2014

Het dossier van Verzuimteam.nl is duidelijk. IVA wordt direct toegekend. 

Een WIA-aanvraag mag slechts één keer worden aangevraagd. Wordt deze afgewezen, dan is er geen tweede kans. 

Het verhaal

Begin 2013 bezoekt een zieke werknemer de bedrijfsarts. Hij heeft een terminale ziekte. De bedrijfsarts onderzoekt of het mogelijk is een vervroegde WIA-aanvraag in te dienen. De medische situatie is echter stabiel. Er zijn nog arbeidsmogelijkheden. De werknemer werkt 2 dagdelen van 3 uur. Tijdens de vervolgspreekuren bij de bedrijfsarts blijkt dat dit ook het maximaal haalbare is.

Op een gegeven moment wordt dit ook te zwaar. Uit opgevraagde medische informatie bij de specialist, concludeert de bedrijfsarts dat de werknemer 100% arbeidsongeschikt is en adviseert een vervroegde WIA-aanvraag in te dienen. De zieke werknemer wil wel, maar kan niet meer. Zijn situatie is verslechterd.

De casemanager begeleidt hem bij het indienen van de vervroegde WIA-aanvraag, waarmee de werkgever volledig wordt ontzorgd. Het dossier is duidelijk, de terminaal zieke werknemer hoeft niet op gesprek te komen bij de verzekeringsarts. Na de IVA-toekenning (uitkering voor duurzaam arbeidsongeschikten) is de werkgever verlost van de loondoorbetalingsplicht en re-integratie-inspanningen. Dat is ook heel prettig voor de werknemer, die de tijd die hij nog heeft volledig kan besteden aan zaken in de privé sfeer.

De verplichtingen van de werkgever komen te vervallen.