Ziekmeldingen, te laat komen, disfunctioneren ......

15 januari 2014

"Personeel is bedoeld om mij te ontlasten, ik ervaarde het als een belasting."

Aan het woord is Hans, de eigenaar van een automobielbedrijf: "Ik werd geconfronteerd met ziekteverzuim. Van mijn arbodienst kreeg ik gewoon een briefje dat de medewerker niet was verschenen op het spreekuur. Ik raakte in gesprek met Easy Personeel. Zij schakelde de casemanager van Verzuimteam.nl in. De zieke medewerker was lastig bereikbaar. De casemanager gaf het echter niet op en kreeg de medewerker uiteindelijk aan de telefoon. Hij werd uitgenodigd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts, gelijk de volgende dag. Daarop meldde de medewerker zich direct beter.

Eind goed al goed zou je denken, maar dit gedrag konden we natuurlijk niet zonder meer accepteren. Het leek wel of deze medewerker niet wilde werken; hij meldde zich regelmatig ziek, kwam bijna elke dag te laat, nam ruim de tijd voor toiletbezoek, proefritten duurden veel te lang en zijn mobiele telefoon hield hem regelmatig van het werk af.” Hans: “Eigenlijk wilde ik hem ontslaan, ik had echter geen dossier. Samen met Easy Personeel confronteerden we hem met zijn gedrag en maakten afspraken ter verbetering. Alles werd schriftelijk vastgelegd. Een maand later was het niet veel beter en gingen we opnieuw met hem in gesprek. Daarna veranderde alles. Ik heb nu weer een waardevolle medewerker, die ik er graag in mijn team heb.”

Zo ver wil ik het niet meer laten komen. Ik ben blij dat ik een beroep kan doen op Verzuimteam.nl om het verzuim snel op te lossen en de personeelsadviseurs van Easy Personeel die daarop een goede aanvulling zijn.” aldus Hans.

Ik had jullie hulp eerder kunnen gebruiken.