Ziekmelding i.v.m. conflict

11 februari 2016

Een medewerker gaat verbolgen naar huis. Hij is het niet eens met de gang van zaken en meldt zich ziek. Verzuimteam.nl biedt uitkomst.

De casemanager van Verzuimteam.nl adviseert een spoedconsult. Deze wordt een dag later ingepland. De bedrijfsarts constateert dat er spanningen zijn die voortkomen uit een conflict met de werkgever. Conform de STECR-richtlijn (voor bedrijfsartssen) adviseert hij een time-out van een paar dagen. Direct daarna moet een gesprek plaatsvinden tussen werkgever en werknemer. De werknemer wordt vanaf dat moment arbeidsgeschikt bevonden door de bedrijfsarts. 

Helaas komen werkgever en werknemer er samen niet uit en wordt het conflict niet opgelost. De arbeidsovereenkomst wordt in onderling overleg beëindigd, middels een vaststellingsovereenkomst. De werknemer komt in aanmerking voor WW.

Time-out