Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Bedrijfsarts

Verzuimteam.nl werkt alleen met big-geregistreerde bedrijfsartsen. Dat betekent dat onze artsen zich hebben gespecialiseerd op het vakgebied arbeid en gezondheid. Bij ons werkt de verzuimconsulent onder de verlengde arm constructie (supervisie) van de bedrijfsarts. Dat betekent dat zij taken van hem kan overnemen.

Wij werken niet met arbo artsen. Dit zijn artsen die zich niet hebben gespecialiseerd tot bedrijfsarts. Het is verplicht een Probleemanalyse & Advies in de 6e week te laten opstellen door een big geregistreerd bedrijfsarts.

Zieke medewerkers worden zoveel mogelijk gezien door dezelfde bedrijfsarts, zodat het verhaal niet steeds opnieuw verteld hoeft te worden. Vervolgspreekuren worden vaak door de verzuimconsulent uitgevoerd.

Naast Probleemanalyses & Advies, spreekuurverslagen (het Poortwachterdossier) houden de bedrijfsarts en de verzuimconsulent ook een medisch dossier bij. Hierin wordt de medische info van de voortgang van het verzuim gedocumenteerd. Dit dossier wordt meegestuurd met het re-integratieverslag (Poortwachterdossier) bij de WIA-aanvraag. De bedrijfsarts en de verzuimconsultent zijn de enigen die inzage hebben in het medisch dossier.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.