Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Cookies & privacy regels

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als jij een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien jij een relatie met ons bedrijf hebt, heb jij na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan jij ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kan jij ons schriftelijk op de hoogte stellen indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: info@verzuimteam.nl

Afmelden cookies

Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van jouw harde schijf te verwijderen, daarnaast kan je cookies uitschakelen via de webbrowser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser of een van de verwijzingen onderaan dit bericht.

Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop jij deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere browsers of computers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.