Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Veel gestelde vragen

Wij krijgen regelmatig vragen van onze klanten. De meest gestelde vragen hebben wij hier neergezet en verdeeld naar 3 onderwerpen:

En we hebben ook nog enkele tips verzameld.

 

Arbodienst 

Wat staat er in een basiscontract arbodienst?

In ons basiscontract is alles opgenomen om te voldoen aan de verplichte aansluiting bij een arbodienst voor een werkgever. Daarnaast is de verwerkersovereenkomst. Deze moet een werkgever afsluiten met de arbodienst vanuit privacyoverwegingen.

 

Wat kost de arbodienst?

Verzuimteam.nl is gratis, wij rekenen geen aansluitkosten en ook geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichtingen die uitgevoerd moeten worden in het kader van de wetgeving. Na uw akkoord, gaan wij aan de slag.

 

Welke stappen onderneemt de arbodienst

Verzuimteam.nl ontzorgt volledig en adviseert de wettelijke verplichting vanaf de ziekmelding tot de WIA-aanvraag. Wij offreren en na akkoord gaan wij aan de slag. Hiermee wordt een sanctie door het UWV (3e jaar loonbetaling) voorkomen.

 

 

Hoe kan ik overstappen naar een andere arbodienst?

Check de looptijd / opzegtermijn in het contract van uw arbodienst. Bij ons kunt u zich direct gratis aansluiten. U betaalt geen kosten voor het basiscontract. Test gerust onze kwaliteit. Bent u ontevreden, dan kunt u direct weer afscheid nemen. Neemt u de uitdaging aan? Meld u hier gratis aan.

 

Ben ik als bedrijf verplicht een arbodienst te gebruiken?

Ja, een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

 

Moet een MKB-er een contract met een arbodienst hebben?

Ja, een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

 

Wanneer moet je een arbodienst inschakelen?

Een werkgever is verplicht een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

Naar boven

 

Arbo arts

Wat kost een arbo arts?

Aansluiting bij Verzuimteam.nl is gratis en wij rekenen geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichting die noodzakelijk is. Onze tarieven vindt u hier.

 

Wat doet een arbo arts

De arbo arts, of beter gezegd de bedrijfsarts oordeelt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Is dat niet het geval dan hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Is er wel sprake van arbeidsongeschiktheid dan begeleidt de bedrijfsarts naar veilige en verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Geeft de werkgever input of stelt hij een onderzoeksvraag, dan kan de bedrijfsarts maatwerk leveren.

Naar boven

 

Bedrijfarts

Wat kost een bedrijfsarts?

Aansluiting bij Verzuimteam.nl is gratis en wij rekenen geen abonnementskosten. Wij offreren de verrichting die noodzakelijk is. Onze tarieven vindt u hier.

 

Wat kan ik verwachten van een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts oordeelt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Is dat niet het geval dat hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Is er wel sprake van arbeidsongeschiktheid dan begeleidt de bedrijfsarts naar veilige en verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Geeft de werkgever input of stelt hij een onderzoeksvraag, dan kan de bedrijfsarts maatwerk leveren.

 

Moet de werknemer het advies van een bedrijfsarts opvolgen?

Het is een advies, waarvan afgeweken kan worden, in overleg met de werkgever. Wanneer een werknemer zich niet houdt aan het advies van de bedrijfsarts, komt hij zijn re-integratieverplichtingen niet na en kan de werkgever het loon inhouden. In overleg met de werkgever kan afgeweken worden van het advies, waarbij de werkgever het risico loopt niet genoeg te doen aan de re-integratie en een sanctie van het UWV (3e jaar loondoorbetaling) opgelegd te krijgen.

 

Moet de werkgever het advies van een bedrijfsarts opvolgen?

Het is een advies, waarvan afgeweken kan worden, in overleg met de werknemer. Wanneer een werknemer zich niet houdt aan het advies van de bedrijfsarts, komt hij zijn re-integratieverplichtingen niet na en kan de werkgever het loon inhouden. In overleg met de werknemer kan afgeweken worden van het advies, waarbij de werkgever het risico loopt niet genoeg te doen aan de re-integratie en een sanctie van het UWV (3e jaar loondoorbetaling) opgelegd te krijgen.

 

Na hoeveel weken een bedrijfsarts inschakelen?

wanneer sprake is van ziekte moet volgens de Wet verbetering Poortwachter uiterlijk in de 6e ziekteweek een Probleemanalyse en advies worden opgesteld. Wanneer er mogelijk sprake is van een conflict of een (bedrijfs)ongeval adviseren wij een spoedconsult (binnen één week).  
Bent u al te laat, maak dan een account aan en meld de medewerker ziek, dan gaan wij direct aan de slag. 

 

Is het verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen?

Ja, een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Sluit u bij ons aan en download het basiscontract. Dat kost niets. Ook een ziekmelding is gratis. Wij offreren de wettelijke verplichtingen en na uw akkoord gaan wij aan de slag.

 

Ben je verplicht om het re-integratie advies van een bedrijfsarts op te volgen?

Het is een advies, waarvan afgeweken mag worden. Wanneer een werknemer zich niet houdt aan het advies van de bedrijfsarts, komt hij zijn re-integratieverplichtingen niet na en kan de werkgever het loon inhouden. In overleg met de werkgever kan afgeweken worden van het advies, waarbij de werkgever het risico loopt niet genoeg te doen aan de re-integratie en een sanctie van het UWV (3e jaar loondoorbetaling) opgelegd te krijgen. 

 

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en arbo arts?

Een arbo arts is een basis arts en heeft géén specialisatie gedaan tot bedrijfsarts. De bevoegdheden van een arbo arts zijn dan ook beperkter dan die van een bedrijfsarts. Zo mag een bedrijfsarts wel een "Probleemanalyse & Advies" opstellen en een arbo arts mag dit niet.

 

Is een oproep van een bedrijfsarts verplicht?

Wanneer u wordt uitgenodigd door een bedrijfsarts voor het spreekuur, dan mag u zo'n uitnodiging niet weigeren. U ben dus verplicht om aan de oproep van de bedrijfsarts gehoor te geven. 

 

Heeft de bedrijfsarts een geheimhoudingsplicht?

Jazeker. De gesprekken / consults van een bedrijfsarts zijn vertrouwelijk en de bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming mag een bedrijfsarts geen informatie delen met uw huisarts, werkgever of een andere (medische) specialst.

Naar boven

 

Tips

Tips voor een gesprek met de arbo arts/bedrijfsarts?

  • Neem verwijsbrieven en medicatie mee naar het consult en eventueel medische informatie van de behandelaar.
  • Stel vragen, bijvoorbeeld hoe je het beste kan re-integreren, hoe je een eventuele behandeling kan combineren met re-integreren, wat is de beste oplossing ook met het oog op de lange termijn, als je ziek bent door een conflict, vraag dan hoe dit op te lossen etc. 
  • Bespreek voorafgaand aan het consult met jouw werkgever waar de onderzoeksvraag over moet gaan.
  • Denk aan wat je wel kan en bespreek dat met de bedrijfsarts.

Naar boven

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.