Regres Verzekerd

Regres Verzekerd behartigt de belangen van diverse partijen die direct of indirect schade lijden door een ongeval. Kan een partij aansprakelijk worden gesteld? Dan verzorgen zij het verhalen van de schade binnen de wettelijke mogelijkheden. Als er géén aansprakelijke partij is doet Regres Verzekerd – voor particulieren – onderzoek naar eventueel bestaande verzekeringen waarop een beroep mogelijk is.

Voor werkgevers: het verhalen van loonschade

Voorbeeld
Uw werknemer loopt letsel op door bijvoorbeeld een verkeersongeval. Als werkgever heeft u een loondoorbetalingsplicht gedurende de periode van uitval voor minimaal de eerste twee jaar. Er is sprake van loonschade.

Wat kunt u als werkgever doen?
U kunt Regres Verzekerd ervoor laten zorgen dat deze schade wordt verhaald. Nettoloon en emolumenten, alsmede eventuele re-integratiekosten, komen hiervoor in aanmerking. Wij benutten de wettelijke mogelijkheden op het gebied van regresvorderingen. Ook wanneer een ziekteverzuimverzekering de schade niet of gedeeltelijk dekt.

Waarom heeft u hulp nodig?
Een verzekeraar heeft professionals in dienst. Zonder deskundige bijstand voert u een ongelijke strijd. Het is in uw belang om vanaf het begin experts aan uw zijde te hebben. Onze dienstverlening bespaart u tijd en moeite; onze werkwijze neemt u de administratieve rompslomp uit handen. Wij regelen het gehele regrestraject voor u.

 

Kosten
De werkzaamheden worden verricht op basis van no cure no pay. Dit betekent dat het voor een werkgever geen extra kosten oplevert. Ons honorarium is een percentage van het verhaalde bedrag.
Vooraf maken wij met u een afspraak over het percentage bij een geslaagde vordering. Wordt er niets verhaald, dan kost het u niets. U profiteert van het (mogelijke) voordeel van een verhaalsactie en loopt geen enkel risico.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.