Verzuimteam, dé gratis arbodienst

AOW - Poortwachter

Welke verplichtingen zijn er voor de werkgever wanneer een medewerker ziek wordt die de AOW-leeftijd al heeft bereikt? Hoe zit dat met de loondoorbetaling en de re-integratieverplichtingen?

Verplichtingen werkgever

Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten na de AOW-leeftijd hoeft de werkgever straks nog maar 6 weken het loon door te betalen. Dat is nu nog 13 weken, 

De re-integratie is gericht op terugkeer bij de eigen werkgever in eigen of aangepaste werkzaamheden (1e spoor). Mogelijkheden bij een andere werkgever hoeven niet te worden onderzocht (2e spoor).

Voor AOW-gerechtigde medewerkers gelden afwijkende regels.

Afwijkende wetgeving AOW-ers

  • Meer tijdelijke dienstverbanden in langere tijd; maximaal 6 tijdelijke contracten in een periode van 4 jaar.
  • Geen recht op transitievergoeding.
  • Niet automatisch recht op meer arbeidsuren als de werknemer dit wenst.
  • Geen recht op WIA. Er is tenslotte al een voorziening vanuit de AOW.

Beëndigen dienstverband AOW-er

Het is verstandig het dienstverband te beëindigen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Daarvoor is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Wanneer een pensioenbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de CAO, eindigt het dienstverband van rechtswege. Er moet wel rekening worden gehouden met een opzegtermijn van een maand.

Wil de medewerker doorwerken dan kan een nieuw contract worden afgesloten. Wanneer de werkgever deze wil beëindigen dan is wel toestemming nodig. Wanneer 6 tijdelijke dienstverbanden worden afgesproken binnen een termijn van 4 jaar, dan eindigen deze wel van rechtswege.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.