Kosteloze RI&E voor Klas op Wielen

Verzuimteam.nl neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid

Voor Klas op Wielen heeft Verzuimteam.nl de risico inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd (RI&E). Klas op Wielen verzorgt gehandicapte kinderen die intensieve zorg behoeven. Zij gaan "gewoon" naar school. Verzuimteam.nl heeft besloten hiervoor geen kosten in rekening te brengen. Daarmee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Beroepsrisico's schuilen met name in de fysieke arbeidsbelasting en psychosociale factoren (stress). Het is niet niks om te zorgen voor deze kinderen. 

Na een aantal bezoeken en gesprekken op de twee locaties heeft onze accountmanager gezondheid & veiligheid samen met de preventiemedewerker en de directeur van Klas op Wielen de risico’s geïnventariseerd en de rapportage voor de inventarisatie van de risico's opgesteld. De rapportage en het bijbehorende plan van aanpak zijn vervolgens door een hogere veiligheidskundige getoetst, waarmee Klas op Wielen voldoet aan haar wettelijke verplichting.

Verzuimteam.nl heeft de stichting kosteloos ondersteund, waardoor een groter budget over blijft voor Klas op Wielen. De besparing komt op deze manier ten goede aan de dagelijkse zorg voor kinderen met een (ernstige) handicap.

Wij hebben veel respect voor de medewerkers van Klas op Wielen en hebben dit project met veel toewijding voor hen uitgevoerd.

Verzuimteam.nl
Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.