Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Coaching

Traject gericht op medewerkers die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen.

De coaching kan samenlopen met de re-integratie bij de werkgever, zodat eventuele knelpunten op de werkvloer kunnen worden besproken. Het is de bedoeling dat uitval wordt voorkomen of dat uitgevallen medewerkers weer een gezonde start kunnen maken.

De werkgever wordt voorafgaand aan het traject geinformeerd over de kosten. 

Persoonlijk

Het herstellen of voorkomen van energetische beperkingen (stress- of burn-out gerelateerde klachten) is een persoonlijk proces. Elk mens is anders. Daarom begeleiden wij medewerkers individueel, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij verdient. Wij bieden maatwerk door het geven van persoonsgerichte huiswerkopdrachten.

De vertrouwelijkheid over de gesprekken wordt gewaarborgd. Verslagen worden alleen met toestemming van de werknemer gedeeld met de werkgever.

Intake:

Na de kennismaking worden doelen gesteld. Gezamenlijk wordt bepaald hoe het traject eruit gaat zien en de coach schat in hoeveel gesprekken worden ingepland. Belangrijk is dat de werknemer vertrouwen heeft in de coach en het aangeboden traject en zich daaraan commiteert.

Daarna gaan we gelijk aan de slag. We bespreken de individuele beperkingen en leveren tools aan om inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie. De medewerker krijgt tips mee om te herstellen en huiswerkopdrachten.

Uitval voorkomen / snelle verbetering
Het probleem wordt onderzocht en aangepakt.

Aanpak

Doel is weer energie krijgen. Een gezonde leefstijl is daarbij de basis en is gedurende het hele traject onderdeel van het gesprek. Gezond leven helpt bij herstel; een goed dag- en nachtritme, evanals beweging, rust en ontspanning en de juiste voeding. Door verantwoorde stappen te zetten werken we samen aan een gezonde leefstijl.
Zoveel mogelijk wordt aansluiting gezocht bij het leefritme van de medewerker. Van helemaal nooit ineens vijf keer in de week naar de sportschool is mooi, maar dat past niet bij iedereen. Maatwerk en haalbaarheid zijn belangrijk.

Oorzaken

Communicatie en gedrag

Bij communicatieve en relationele oorzaken wordt een gedrag- en communicatie analyse ingezet. Inzicht wordt gegeven in de persoonlijke stijl van communiceren en ook in die van anderen.  Hierdoor krijgt de medewerker meer zelfvertrouwen en gaat al snel het gesprek weer aan. Ook de werkgever wordt geïnformeerd over de verschillende gedrags- en communicatiestijlen. Er ontstaat wederzijds meer begrip en de werkzaamheden kunnen weer worden opgebouwd.

Plezier

Ervaart de werknemer minder plezier in het werk, dan vindt een loopbaan onderzoek plaats. Inzicht in de persoonlijkheid wordt verkregen door verschillende instrumenten in te zetten. Competenties en interesses worden in kaart gebracht, waarmee duidelijk wordt welk werk het beste past bij de werknemer. Dit kan leiden tot kleine aanpassingen in het werk of eventueel een andere functie bij de eigen werkgever. De werknemer kan ook tot de conclusie komen dat hij of zij niet meer past binnen de organisatie.  Afhankelijk van de situatie kunnen werkgever en werknemer hierover in gesprek om tot een oplossing te komen.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.