MKB-verzuim-ontzorg-verzekering
25 maart 2019

Ontzorg het MKB

Om het MKB te ontlasten heeft de minister in overleg met het verbond van verzekeraars de Verzuim-Ontzorg-Verzekering bedacht; oude wijn in nieuwe zakken.

Bekijk artikel

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
18 december 2018

Transitievergoeding

Een werknemer die niet (volledig) gere-integreerd is, kan na twee jaar ziekte worden ontslagen. Deze werknemer heeft recht op transitievergoeding. Het UWV compenseert deze vergoeding aan werkgevers.

Bekijk artikel

Verschil PAGO - PMO
14 augustus 2018

PAGO of PMO?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een PMO en een PAGO? Hier is veel onduidelijkheid over. U leest het antwoord op deze veelgestelde vraag.

Bekijk artikel

Bedrijfsongeval
26 juli 2018

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval moet direct bij de Arbeidsinspectie worden gemeld als de medewerker aan de gevolgen overlijdt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval. 

Bekijk artikel

Welke uitkering
07 januari 2018

Welke uitkering?

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet de werkgever bijna altijd het loon twee jaar doorbetalen. Wanneer kan aanspraak worden gemaakt op Ziektewet, No Risk Polis, WIA, WGA en IVA?

Bekijk artikel

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.