Verzuimteam, dé gratis arbodienst
De Arbeidsinspectie
07 februari 2023

De arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich houden aan verschillende wetten op het terrein van arbeid. Deze hoeft een inspectie niet van tevoren aan te kondigen, dus kan het zijn dat deze zomaar voor uw deur staat. 

Bekijk artikel

Vaak ziek - ontslag
24 april 2021

Vaak ziek - ontslag

Vaker ziek dan aan het werk, kan een medewerker dan worden ontslagen? Kan dit ook wanneer de termijn van twee jaar nog niet is volgemaakt en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

Bekijk artikel

Arbobesluit Covid-19
07 februari 2021

Arbobesluit Covid-19

De arbeidsomstandighedenwet bevat regels voor een veilige werkplek. Het arbobesluit is nu aangepast. Het bevat verplichtingen om verspreiding van Covid-19 op de werkvloer te voorkomen. 

Bekijk artikel

Coronamaatregelen
07 februari 2021

Coronamaatregelen

Rond Corona ontstaan veel vragen over het opleggen van verplichtingen aan werknemers, zoals het dragen van mondkapje, verplichten te vaccineren. U krijgt antwoord op deze en andere vragen.

Bekijk artikel

Pesten op het werk
21 december 2020

Pesten op de werkvloer

Wat zijn de gevolgen van pesten, wat kan je er aan doen en wat is de rol van de arbeidsinspectie? Hoe voorkom je een boete van de arbeidsinspectie?

Bekijk artikel

Zorgplicht werkgever
13 december 2020

Zorgplicht

Werkgevers zijn verplicht de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen.
Is een werkgever aansprakelijk wanneer een werknemer toch schade lijdt?

Bekijk artikel

Slapend dienstverband
22 november 2019

Slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 een uitspraak gedaan waarin is gesteld dat medewerkers na twee jaar ziekte niet langer in een slapend dienstverband mogen worden gehouden.

Bekijk artikel

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering
25 maart 2019

Ontzorg het MKB

Om het MKB te ontlasten heeft de minister in overleg met het verbond van verzekeraars de Verzuim-Ontzorg-Verzekering bedacht; oude wijn in nieuwe zakken.

Bekijk artikel

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte
18 december 2018

Transitievergoeding

Een werknemer die niet (volledig) gere-integreerd is, kan na twee jaar ziekte worden ontslagen. Deze werknemer heeft recht op transitievergoeding. Het UWV compenseert deze vergoeding aan werkgevers.

Bekijk artikel

Verschil PAGO - PMO
14 augustus 2018

PAGO of PMO?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een PMO en een PAGO? Hier is veel onduidelijkheid over. U leest het antwoord op deze veelgestelde vraag.

Bekijk artikel

Bedrijfsongeval
26 juli 2018

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval moet direct bij de Arbeidsinspectie worden gemeld als de medewerker aan de gevolgen overlijdt, in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel overhoudt aan het ongeval. 

Bekijk artikel

Welke uitkering
07 januari 2018

Welke uitkering?

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet de werkgever bijna altijd het loon twee jaar doorbetalen. Wanneer kan aanspraak worden gemaakt op Ziektewet, No Risk Polis, WIA, WGA en IVA?

Bekijk artikel

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.