Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Het Team

Verzuimteam bestaat uit een breed team van professionals, waar u een beroep op kunt doen. Naast de gebruikelijke arboprofessionals, beschikken wij over therapeuten en coaches om verzuim te voorkomen of een medewerker te helpen herstellen van de arbeidsongeschiktheid.

Ook hebben wij juristen beschikbaar die u bijstaan bij het herstel van de arbeidsrelatie of ontslag of het verhaal van schade, wanneer het verzuim het gevolg is van een ongeval. Door een juridisch adviseur kan eveneens worden geholpen een brief op te stellen als de werknemer zich onterecht niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen en u zijn salaris wilt opschorten of staken.

Ook kan de werknemer worden begeleid bij de ingewikkelde WIA-aanvraag. Aanvullende diensten, die een traditionele arbodienst niet in huis heeft.

Coaches en therapeuten

Coaches & therapeuten

Deze specialisten helpen bij het voorkomen of herstellen van arbeidsongeschiktheid, zoals psychologen, fysiotherapeuten, organizers, budgetcoaches etc.

 

Coaches & therapeuten

Juridisch

Juridisch

Deze professionals kunnen een rol spelen bij verzuim, zoals arbeidsrechtadvocaten of - adviseurs, mediators, regresrechtadviseurs of letselschade-advocaten.

Juridisch

Arboprofessionals

Arboprofessionals

Deskundigen die betrokken worden bij de Poortwachter- of Arbowet, zoals bedrijfsartsen, verzuimconsulenten, casemanagers, arbeidsdeskundigen, loopbaanadviseur,  vertrouwenspersoon etc.

Arboprofessionals

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.