Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Preventie van Verzuim

Een werknemer met een modaal inkomen kost gedurende twee jaar ziekte € 100.000,--. Reken op een schadepost van € 200,-- tot € 300,-- per dag, wanneer je rekening houdt met bijkomende kosten. 

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar blijven? Hoe houd je ze productief, tevreden en betrokken? Hoe voorkom je dat het verzuimpercentage omhoog gaat?

Werknemers zijn geen kostenposten, maar waardescheppers. Dat wil iedereen graag zo houden. Er wordt vaak pas actie ondernomen als het probleem zich al voordoet. Als de medewerker ziek wordt, is het te laat. Het is dan ook verstandig proactief aan de slag te gaan.

Verzuimteam realiseert kostenbesparing

Verzuimteam maakt gebruik van professionele meetinstrumenten, ontwikkelt door TNO en het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij de praktische toepassing niet uit het oog wordt verloren.

Verzuimteam neemt preventie serieus en pakt het professioneel aan.

Verzuimteam beperkt het verzuimpercentage

Onze verzuimconsulentes zijn gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Zij inventariseren welke vraagstukken er spelen en stimuleren werkgevers en werknemers om samen na te denken over duurzame inzetbaarheid, bedenken oplossingen voor nu én in de toekomst. Zij beschikken daarbij over een toolbox met oplossingen. Zij leveren maatwerk per individu. Voor elke medewerker is een oplossing die bij hem of haar past.

RI&E

RI&E

Tijdens de RI&E worden de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart gebracht. Daarnaast stellen we een plan op om deze op te lossen of te verkleinen.

RI&E

Pago / PMO

PMO / PAGO

De PAGO is wettelijk verplicht en wordt door Verzuimteam praktisch voor u uitgevoerd met een digitale vragenlijst in de vorm van een preventief medisch onderzoek PMO.

PAGO / PMO

Coaching

Coaching

Een compact begeleidingstraject bij stress en burnout klachten. Het leidt tot snel herstel / voorkomt uitval. 6 weken en drie individuele coachsessies (van 1½ uur).


Coaching

Mediation

Mediation

Bij mediation werk je samen aan een oplossing. Er zijn alleen winnaars en geen verliezers.
De directeur van Verzuimteam is MfN-registermediator.

Wat is mediation?

Sociaal Medisch Team Overleg

Sociaal Medisch Team Overleg

SMT ofwel SMO, Sociaal Medisch Team Overleg is een overleg tussen de arbodienst en vertegenwoordigers van de werkgever die betrokken zijn bij verzuim en/of preventie daarvan.

Sociaal Medisch Team Overleg

 

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.