Verzuimteam, dé gratis arbodienst
vakantie tijdens zwangerschapsverlof
21 december 2020

vakantie tijdens verlof

Wanneer een bedrijfsvakantie valt binnen de periode van zwangerschaps-/bevallingsverlof, kunnen de vakantiedagen dan worden beschouwd als zijnde opgenomen en in mindering worden gebracht op het verlofsaldo?

Bekijk artikel

Vakantie & Ziekte
12 juli 2020

Ziek en vakantie

Wat gebeurt er als een medewerker ziek wordt op vakantie? 
Mag een zieke medewerker op  vakantie?

Bekijk artikel

Vakantie & Corona
12 juli 2020

Vakantie & Corona

Moet een werkgever vakantie toestaan, wanneer een medewerker op vakantie gaat naar een land dat niet veilig is? Welke afspraken kunnen hierover worden gemaakt tussen werkgever en werknemer?

Bekijk artikel

Vakantiedagen tijdens ziekte
31 mei 2018

Ziek en vakantiedagen

Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming hebben van zijn werkgever. Wanneer de werknemer van zijn vakantie kan genieten, kunnen de dagen in minder worden gebracht.

Bekijk artikel

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.