Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Wat is mediation?

Een mediator begeleidt bij het oplossen van conflicten. Arbeidsconflicten kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemer, leidinggevende en medewerker of tussen medewerkers onderling.

Bij mediation werk je samen aan een oplossing op basis van wederzijdse belangen. In tegenstelling tot een procedure waarbij de rechter bepaalt en meestal tot een winnaar en een verliezer leidt. Bovendien is een procedure openbaar, kostbaar en duurt vaak lang.

De directeur van Verzuimteam, Helma Zonneveld, is MfN-registermediator. Zij heeft een onafhankelijke en onpartijdige rol en begeleidt bij onderhandelingen. Zij helpt de feitelijke, zakelijke en emotionele aspecten uit elkaar te halen. Waardoor er ruimte ontstaat voor een oplossing.

Als het echt niet meer lukt samen?

Het lukt niet altijd om tot elkaar te komen. Soms is het voor beide partijen beter een punt te zetten achter de arbeidsrelatie. De mediator begeleidt dan bij de onderhandelingen.

Alle afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, waarmee de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen. Dit lijkt in het voordeel van de werkgever. We zien echter vaak dat het op termijn ook beter is voor de werknemer.

Er wordt samen gewerkt aan een oplossing op basis van wederzijdse belangen,
waardoor er alleen winnaars zijn en geen verliezers.


Droombaan

Een carrière binnen het bedrijf is niet meer mogelijk. Dat moment blijft lastig. Het is niet leuk te horen dat je niet meer gewenst bent binnen het bedrijf. De medewerker wordt persoonlijk geraakt. Emoties gaan opspelen.

Een lange lijdensweg wordt voorkomen. De mediator helpt de feiten op een rijtje te zetten en de situatie zakelijk te bekijken. Als snel wordt uitgekeken naar nieuwe kansen. Misschien wordt het tijd het roer volledig om te gooien en wellicht leidt dit zelfs tot een droombaan.

Mediation weigeren

Wanneer de werknemer de mediation weigert, kan de kantonrechter worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden, mits de weigering geen gegronde (medische) reden heeft en het verzoek tot ontbinding los staat van de ziekte. (ECLI:NL:RBOBR:2021:840)

Arbeidsconflict

Arbeidsconflict

Een medewerker meldt zich ziek, terwijl er eigenlijk sprake is van een conflict. Daarnaast kan de relatie tussen werkgever en werknemer tijdens het verzuim gaan schuren. Er ontstaat dan een arbeidsconflict. Dat draagt niet bij aan het herstel.

Arbeidsconflict

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.