Diensten & Tarieven Overige*

Individueel inzetbaarheidsonderzoek met gezondheidsspeiling  € 975,-- (inclusief rapport, individueel advies en plan van aanpak duurzame inzetbaarheid). Los tarief voor onderzoek of peiling € 575,--.
Sociaal-Medisch overleg op locatie werkgever met arboverpleegkundige en casemanager € 420,-- per uur
Arbeidsdeskundig rapport € 1.175,--
Tweede Spoor re-integratie € 3.250,-- (haalbaarheidsonderzoek € 750,--)
Begeleiding bij ontslag na twee jaar ziekte € 750,--.
RI&E richtprijs € 750,--
PMO € 37,50 per medewerker. 
Verzuimreglement € 1.275,--, voor klanten van Verzuimteam.nl € 575,-- (7 pagina’s).
Training inzake Poortwachter wetgeving / beperking verzuim € 675,-- per dagdeel.

*Professionals worden pas ingezet na overleg en akkoord door de opdrachtgever. Tarieven zijn exclusief b.t.w. en 20% organisatie- /casemanagementkosten

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.