Arbeidstherapeutisch werken
31 mei 2018

Arbeidstherapeutisch

Een medewerker kan maximaal zes weken werken op arbeidstherapeutische basis. Twee weken wordt vaak als voldoende beschouwd.
Waarom is werken op arbeidstherapeutische basis zo belangrijk?

Bekijk artikel

Stoppen loonbetaling
14 mei 2018

Loonstop

Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. Hierbij is een verschil tussen het loon opschorten en staken.

Bekijk artikel

Eén jaar ziek
16 april 2018

Eén jaar ziek

Ook in het tweede ziektejaar moet de werkgever het loon doorbetalen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de wetgeving wordt aangepast, met name voor kleine bedrijven. Het is echter nog niet zover.

Bekijk artikel

Deskundigenoordeel UWV
19 februari 2018

Deskundigenoordeel

Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd door de werkgever of de werknemer. Het kan dienen om tussentijds het Poortwachterdossier te toetsen. Het dient niet meer als second opinion.

Bekijk artikel

Binnen 4 weken weer ziek
04 januari 2018

Ziek binnen 4 weken

Een ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als één ziekmelding. Dit wordt een opvolgende ziekmelding genoemd. Waarom is dit belangrijk?

Bekijk artikel

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.