Verzuimteam, dé gratis arbodienst
Afspraak vergeten
24 april 2021

Afspraak vergeten

Wanneer een medewerker zich ziek meldt,  moet een afspraak worden gemaakt bij de bedrijfsarts. Wat kan een werkgever doen als de werknemer daar niet verschijnt?

Bekijk artikel

AOW - Poortwachter
21 december 2020

AOW - Poortwachter

Welke verplichtingen zijn er voor de werkgever wanneer een medewerker ziek wordt die de AOW-leeftijd al heeft bereikt? Hoe zit dat met de loondoorbetaling en de re-integratieverplichtingen?

Bekijk artikel

Re-integreren tijdens Corona
21 december 2020

Ziek tijdens Corona

Thuiswerken of zelfs bedrjifssluiting vanwege de Corona-maatregelen. Het UWV kan toch niet verwachten dat ik mijn arbeidsongeschikte medewerker in deze tijden kan re-integreren!

Bekijk artikel

Bedrijfsarts leidend per 1-9-2021
24 november 2020

Bedrijfsarts leidend

De verzekeringsarts volgt vanaf 1 september 2021 het oordeel van de bedrijfsarts.
Dat gaat dus in principe om ziekmeldingen vanaf 1 september 2019.

Bekijk artikel

Sanctie onmogelijk
22 september 2020

Geen sanctie mogelijk

Wanneer het UWV na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken, nog geen beslissing heeft genomen op de WIA-aanvraag, mogen zij geen loonsanctie meer opleggen.

Bekijk artikel

Arbeidstherapeutisch werken
31 mei 2018

Arbeidstherapeutisch

Een medewerker kan maximaal zes weken werken op arbeidstherapeutische basis. 

Waarom is werken op arbeidstherapeutische basis zo belangrijk?

Bekijk artikel

Stoppen loonbetaling
14 mei 2018

Loonstop

Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever de loonbetaling stopzetten. Hierbij is een verschil tussen het loon opschorten en staken.

Bekijk artikel

Eén jaar ziek
16 april 2018

Eén jaar ziek

Ook in het tweede ziektejaar moet de werkgever het loon doorbetalen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de wetgeving wordt aangepast, met name voor kleine bedrijven. Het is echter nog niet zover.

Bekijk artikel

Deskundigenoordeel UWV
19 februari 2018

Deskundigenoordeel

Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd door de werkgever of de werknemer. Het kan dienen om tussentijds het Poortwachterdossier te toetsen. Het dient niet meer als second opinion.

Bekijk artikel

Binnen 4 weken weer ziek
04 januari 2018

Ziek binnen 4 weken

Een ziekmelding binnen 4 weken na afloop van een vorige ziekmelding, wordt gerekend als één ziekmelding. Dit wordt een opvolgende ziekmelding genoemd. Waarom is dit belangrijk?

Bekijk artikel

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.