Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Diensten & tarieven casemanager*

Direct na ziekmelding telefonisch contact € 155,-- 
Huisbezoek € 355,-- 
Plan van aanpak € 195,-- (in combinatie met Probleemanalyse & Advies € 155,--)
UWV ziekmelding 42e week € 175,-- 
UWV ziek-uit-dienstmelding (tot 6 weken arbeidsongeschikt) € 225--
UWV ziek-uit dienstmelding met verkort re-integratieverslag (6-10 weken arbeidsongeschikt) € 295,--
UWV ziek-uit-dienstmelding met re-integratieverslag (>10 weken arbeidsongeschikt) € 425,--
Aanvraag deskundigenoordeel € 395,-- (exclusief € 400,-- kosten UWV) 
Eerste jaars-/eindevaluatie € 225,-- 
WIA-aanvraag (vervroegd) inclusief re-integratieverslag, informatie bedrijfsarts en eventueel oplossen hiaten waar mogelijk € 495,--
Adviesvraag via telefoon of mail is gratis. Bij misbruik van deze gratis service (overvragen, blijvende ontevredenheid over gegeven antwoorden, herhaaldelijk bellen of mailen over hetzelfde € 75,-- per keer/per 15 minuten.
Scan Poortwachterdossier € 425,-- (bijvoorbeeld bij overname van het dossier van een andere arbodienst)
Ziekmelding bij verzuimverzekeraar € 425,--
Rapportage verzuim voor verzekeraar € 175,-- plus € 35,-- per rapportageregel, sec accordering € 125,--

*Professionals worden pas ingezet na overleg en akkoord door de opdrachtgever. Tarieven zijn exclusief b.t.w. en 20% organisatie- /casemanagementkosten

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.