Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Diensten & tarieven casemanager*

Direct na ziekmelding telefonisch contact € 85,-- 
Huisbezoek € 295,-- 
Plan van aanpak € 125,-- (in combinatie met Probleemanalyse & Advies € 100,--)
UWV ziekmelding 42e week € 135,-- 
UWV ziek-uit-dienstmelding (tot 6 weken arbeidsongeschikt) € 175,--
UWV ziek-uit dienstmelding met verkort re-integratieverslag (6-10 weken arbeidsongeschikt) € 255,--
UWV ziek-uit-dienstmelding met re-integratieverslag (>10 weken arbeidsongeschikt) € 395,--
Aanvraag deskundigenoordeel € 325,-- (exclusief € 400,-- kosten UWV) 
Eerste jaars-/eindevaluatie € 175,-- 
WIA-aanvraag (vervroegd) inclusief re-integratieverslag, informatie bedrijfsarts en eventueel oplossen hiaten waar mogelijk € 475,--
Adviesvraag (telefoon of mail € 35,-- per 15 minuten (tevens minimumtarief) alleen bij misbruik gratis service (overvragen, ontevredenheid gegeven antwoorden)
Scan Poortwachterdossier € 375,-- (bijvoorbeeld bij overname van het dossier van een andere arbodienst)
Ziekmelding bij verzuimverzekeraar € 225,--
Rapportage verzuim voor verzekeraar € 150,-- plus € 25,-- per rapportageregel, sec accordering € 75,--

*Professionals worden pas ingezet na overleg en akkoord door de opdrachtgever. Tarieven zijn exclusief b.t.w. en 20% organisatie- /casemanagementkosten

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.