Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Diensten & tarieven casemanager*

Direct na ziekmelding telefonisch contact € 125,-- 
Huisbezoek € 325,-- 
Plan van aanpak € 175,-- (in combinatie met Probleemanalyse & Advies € 125,--)
UWV ziekmelding 42e week € 155,-- 
UWV ziek-uit-dienstmelding (tot 6 weken arbeidsongeschikt) € 210,--
UWV ziek-uit dienstmelding met verkort re-integratieverslag (6-10 weken arbeidsongeschikt) € 275,--
UWV ziek-uit-dienstmelding met re-integratieverslag (>10 weken arbeidsongeschikt) € 395,--
Aanvraag deskundigenoordeel € 375,-- (exclusief € 400,-- kosten UWV) 
Eerste jaars-/eindevaluatie € 210,-- 
WIA-aanvraag (vervroegd) inclusief re-integratieverslag, informatie bedrijfsarts en eventueel oplossen hiaten waar mogelijk € 475,--
Adviesvraag via telefoon of mail is gratis. Bij misbruik van deze gratis service (overvragen, blijvende ontevredenheid over gegeven antwoorden, herhaaldelijk bellen of mailen over hetzelfde € 50,-- per keer/per 15 minuten.
Scan Poortwachterdossier € 375,-- (bijvoorbeeld bij overname van het dossier van een andere arbodienst)
Ziekmelding bij verzuimverzekeraar € 325,--
Rapportage verzuim voor verzekeraar € 175,-- plus € 35,-- per rapportageregel, sec accordering € 125,--

*Professionals worden pas ingezet na overleg en akkoord door de opdrachtgever. Tarieven zijn exclusief b.t.w. en 20% organisatie- /casemanagementkosten

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.