Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Wat is een SMT of SMO?

SMT ofwel SMO, Sociaal Medisch Team Overleg is een overleg tussen de arbodienst en vertegenwoordigers van de werkgever die betrokken zijn bij verzuim en/of preventie daarvan (zoals leidinggevende(n) van de verzuimende medewerkers, preventiemedewerker, een HR-medewerker etc.). Vanuit Verzuimteam zijn de bedrijfsarts en de verzuimconsulent vertegenwoordigd.  Het komt ook wel voor dat de verzuimende medewerker(s) ook aanwezig zijn. Vanuit verschillende inzichten kan worden gezocht naar de meest doeltreffende oplossingen.

De individuele dossiers van de verzuimende medewerkers en hun re-integratiemogelijkheden kunnen worden besproken. Uiteraard zonder in te gaan op de medische gegevens in verband met de bescherming van de privacy. Alleen wanneer een medewerker hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft, kan de informatie wel worden meegenomen in het overleg. 

             

Wat is het doel van het SMT?

Het doel van het SMT is het ondersteunen van het bedrijf en de medewerkers bij sociaal medische problemen. Waarbij zowel gekeken wordt hoe het herstel van zieke medewerkers bevorderd kan worden als in de mogelijkheden hoe verzuim voorkomen kan worden. De nadruk ligt dan ook op de belastbaarheid van de medewerker en niet op de (medische) oorzaken van het verzuim. Tijdens het SMT kan ook de duurzame inzetbaarheid van medewekers op de agenda staan. 

Zo zorgt het Sociaal Medisch Team Overleg voor meer begrip over en weer.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.