Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Arbodienst vergelijken

De dienstverlening van Verzuimteam is uniek te noemen. Er is geen andere arbodienst die gratis aansluiting mogelijk maakt én kosteloos te beschikken over het basiscontract. Een wettelijke verplichting voor werkgevers. Wij rekenen ook geen abonnementskosten. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Er zit echt geen addertje onder het gras.

Gevraagd wordt weleens : "Waar verdienen jullie dan jullie geld mee?"

Wij werken volledig op verrichtingenbasis. Wanneer geen sprake is van ziekteverzuim, blijven wij gratis. Zodra een medewerker ziek wordt gemeld in ons systeem, offreren wij de benodigde verrichtingen, conform de Wet Verbetering Poortwachter. De klant bepaalt zelf wat wordt afgenomen. Na akkoord op onze offerte gaan wij aan de slag.

Omdat wij geen abonnementskosten rekenen, kan juist worden gerekend op onze proactiviteit. Doen wij niets, dan verdienen wij namelijk ook niets en hebben wij geen bestaansrecht.

 

Tarieven van de arbodienst vergelijken

Uit een concurrentieanalyse van een HBO-stagiair is gebleken dat onze tarieven marktconform zijn of zelfs lager liggen, wanneer rekening wordt gehouden met de besparing aan abonnementskosten. 

Besparing

Onze klanten betalen niets, totdat er sprake is van verzuim dat langer duurt dan 6 weken. Zo worden al snel kosten bespaard.

Wij laten onze klanten niet meer kosten maken dan daadwerkelijk nodig is om een dossier op te bouwen en de verplichtingen als werkgever na te komen. Wij adviseren geen onnodig dure trajecten. Tenzij het verzuim daarmee kan worden beperkt of om te voldoen aan de Poortwachterwetgeving.

 

Geen abonnementskosten, geen aansluitingskosten en geen kosten voor het basiscontract.

Kwaliteit van de arbodienst

Verzuimteam lijkt een prijsvechter, maar levert kwaliteit. Klanten kunnen rekenen op onze betrokkenheid. Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor de re-integratie, wordt dat wel zo gevoeld. 

Naast de unieke tarivering, hanteert Verzuimteam ook nog korte lijnen en maatwerk advies. U kunt rekenen op adequate antwoorden op uw vragen via telefoon of mail. Daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Voorafgaand aan het consult wordt door ons gevraagd of de werkgever een onderzoeksvraag heeft. Zo wordt niet alleen geluisterd naar het verhaal van de werknemer, maar ook naar die van de werkgever.

Overstappen naar de arbodienst Verzuimteam

Overstappen naar onze arbodienst is eenvoudig. Klik (rechtsboven of hier) op Gratis aansluiten, dat vraagt vijf minuten van uw tijd. Meld de lopende verzuimgevallen ziek. Wij vragen de beschikbare stukken bij de werkgever op en hangen deze in de status. Wij laten de betreffende medewerker een machtiging tekenen voor het opvragen van het medisch dossier bij de vorige arbodienst en plannen een afspraak in voor een consult. Daarnaast onderzoeken wij of er eventueel hiaten zitten in het Poortwachterdossier en adviseren hoe deze kunnen worden opgelost.

Is er nog geen arbodienst? Sluit dan gewoon aan en meldt de medewerker ziek. Wij gaan gelijk aan de slag.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.