Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Arboprofessionals

Deskundigen die betrokken worden bij de Poortwachter- of Arbowet, zoals bedrijfsartsen, verzuimconsulenten, casemanagers, arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen, accountmanager veiligheid en gezondheid, vertrouwenspersoon, loopbaanadviseur etc.

Bedrijfsarts

De bedrijfsartsen van Verzuimteam zijn BIG-geregistreerde bedrijfsartsen en staan in het specialistenregister als bedrijfsarts. Wij weken daarnaast met arbo artsen, artsen die werken onder supervisie van een bedrijfsarts.

Bedrijfsartsen

 

Vertrouwenspersoon

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon is verplicht vanuit de Arbowet. De vertrouwenspersonen van Verzuimteam zijn onafhankelijk, neutraal, integer en adviseert objectief.

Vertrouwenspersoon

Verzuimconsulenten

De verzuimconsulenten van Verzuimteam.nl werken onder taakdelegatie van de bedrijfsarts en hebben inzage in de medische informatie. Zij onderzoeken mogelijkheden en coachen werknemers naar duuzame terugkeer op het werk.

Verzuimconsulenten

 

 

Loopbaanadviseur

Onze loopbaanadviseur/ vitaliteitscoach adviseert bij tweede spoor re-integraties, gezondheidspeilingen en inzetbaarheidsonderzoeken. Daarnaast voert zij vitaliteitschecks uit en indiceert werkstress  met behulp van praktische testen.

Loopbaanadviseur

Casemanagers

De casemanagers van Verzuimteam zijn altijd bereikbaar en reageren snel en adequaat op uw vragen via mail of telefoon. Dit zien wij als service. Hiervoor ontvangt u geen factuur, tenzij hier misbruik van wordt gemaakt.

Casemanagers

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.