Tarieven*

gratis aansluiting, geen abonnementskosten

Gratis

Aansluiting bij Verzuimteam.nl is gratis, net als alle ziek- en betermeldingen. Wij zien kosteloos toe op uw Poortwachterverplichtingen. Heeft u alleen kortdurend verzuim, dan kost Verzuimteam.nl u dus helemaal niets. Pas bij langdurig verzuim -zes weken of meer- en als er na uw goedkeuring een professional wordt ingeschakeld, betaalt u voor de afgenomen diensten.

Tarieven*

 

 

Bedrijfsarts 

1e consult € 192,50
Vervolgconsult € 165,--
Spoedconsult € 295,-- (eerst mogelijke beschikbare moment binnen één week)
Second opinion € 192,50 
Probleemanalyse & Advies € 275,--
FML € 295,--  / Actueel oordeel € 295,--
(medische) verklaring €150,--
Open inloopspreekuur € 192,50 per inloop.
Opvragen medische informatie € 75,-- (exclusief kosten die de betreffende medicus in rekening brengt). 
26-weken verklaring € 192,50 voor ontslagvergunning UWV na 2 jaar ziekte

Verzuimconsulent

1e consult € 165,--
Vervolgconsult € 135,--
Spoedconsult € 260,-- (eerstmogelijke beschikbare moment binnen één week)
Begeleiding bij frequent verzuimgesprek (met werkgever en werknemer) € 275,--
Adviesvraag (telefoon of email) € 75,-- per 15 minuten (tevens minimumtarief).
Werkplekonderzoek € 750,--

Casemanager 

Direct na ziekmelding telefonisch contact € 85,-- 
Huisbezoek € 295,--
Plan van aanpak € 125,-- (in combinatie met Probleemanalyse & Advies € 95,--)
UWV ziekmelding 42e week € 125,--
UWV ziek-uit-dienstmelding (tot 6 weken arbeidsongeschikt) € 165,--
UWV ziek-uit dienstmelding met verkort re-integratieverslag (6-10 weken arbeidsongeschikt) € 245,--
UWV ziek-uit-dienstmelding met re-integratieverslag (>10 weken arbeidsongeschikt) € 395,--
Aanvraag deskundigenoordeel € 295,-- (exclusief € 400,-- kosten UWV) 
Eerste jaars-/eindevaluatie € 165,-- 
WIA-aanvraag (vervroegd) inclusief re-integratieverslag, informatie bedrijfsarts en eventueel oplossen hiaten waar mogelijk € 455,--
WW-aanvraag bij hersteld uit dienst € 275,--
Adviesvraag (telefoon of mail € 35,-- per 15 minuten (tevens minimumtarief)
Scan Poortwachterdossier € 375,-- (bijvoorbeeld bij overname van het dossier van een andere arbodienst)
Ziekmelding bij verzuimverzekeraar € 135,--
Rapportage verzuim voor verzekeraar € 110,-- plus € 25,-- per rapportageregel, sec accordering € 75,--

Overige diensten 

Individueel inzetbaarheidsonderzoek met gezondheidspeiling € 975,-- (inclusief rapport, individueel advies en plan van aanpak duurzame inzetbaarheid). Los tarief voor onderzoek of peiling € 575,--.
Sociaal-Medisch overleg op locatie werkgever met arboverpleegkundige en casemanager € 420,-- per uur
Arbeidsdeskundig rapport € 1.175,--
Tweede Spoor re-integratie € 3.250,-- (haalbaarheidsonderzoek € 750,--)
Begeleiding bij ontslag na twee jaar ziekte € 750,--.
RI&E richtprijs € 750,--
PMO € 37,50 per medewerker. 
Verzuimreglement € 1.275,--, voor klanten van Verzuimteam.nl € 575,-- (7 pagina’s).
Training inzake Poortwachter wetgeving / beperking verzuim € 675,-- per dagdeel.

Verzuimreglement

Prijs: € 1.275,-- voor cliënten van Verzuimteam € 575,-- exclusief btw.
Op te vragen via info@verzuimteam.nl
Inhoud 7 pagina's:
- Wet verbetering Poortwachter,
- verplichtingen werknemer,
- loondoorbetalingsplicht werkgever,
- aanspreekpunt,
- toeziend oog Verzuimteam.nl,
- frequent verzuimgesprek,
- eigendommen werkgever teruggeven tijdens ziekte,
- vergoedingen stop zetten,
- ziekmelding, contactmomenten,
- bereikbaar en beschikbaar voor werkgever,
- rapportage bedrijfsarts,
- passende arbeid binnen of buiten bedrijf,
- hersteldmelding,
- ongeoorloofde ziekmelding,
- deskundigenoordeel,
- onjuiste informatie,
- genezing belemmeren of vertragen,
- staking loondoorbetaling,
- schade verhalen,
- eerstejaarsevaluatie,
- re-integratie-verslag en -dossier,
- WIA-aanvraag,
- ziek op en tijdens vakantie,
- onterechte ziekmelding,
- regres,
- cosmetisch verzuim,
- ziek uit dienst etc.

*Professionals worden pas ingezet na overleg en akkoord door de opdrachtgever. Tarieven zijn exclusief b.t.w. en 20% organisatie- /casemanagementkosten. Buiten NH kunnen andere prijzen gelden.