Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Tijdens de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart gebracht. Daarnaast wordt een plan opgesteld om deze op te lossen of te verkleinen.

Er kan gebruik worden gemaakt van een branche RI&E, mits deze is goedgekeurd. Is die er niet of heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst, dan moet deze worden getoetst door een kerndeskundige. Verzuimteam beschikt over de juiste deskundigen om een RI&E uit te voeren.

Risico inventarisatie & Evaluatie

In deze stap worden de risico’s in kaart gebracht. Nadat de lijst met risico’s is opgesteld, volgt het evalueren van de risico’s en worden deze op prioriteit ingedeeld. 
 

Plan van Aanpak 

De prioriteitenlijst wordt aangevuld met maatregelen die genomen gaan worden om de risico’s op te lossen, waarbij de oorzaak hiervan wordt aangepakt om het betreffende risico te voorkomen of te verminderen.

Ook met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) leveren wij maatwerk en zorgen wij voor een praktische aanpak.

Voordelen van een uitgevoerde RI&E:

  • Houd grip op de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers
  • Preventie, voorkomen verzuim
  • Voldoe aan wettelijke verplichtingen
  • Voorkom hoge boetes van de inspectie SZW
  • Krijg inzicht in arbeidsgerelateerde risico’s
  • Creëer een veilige omgeving voor de medewerkers
  • Ontvang een concreet plan van aanpak om de risico’s te verkleinen of elimineren
  • Houd de RI&E actueel met Verzuimteam

 

Voor het opvragen van een vrijblijvende offerte voor een Risico Inventarisatie & Evaluatie op maat gebruikt u onderstaand contactformulier:

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met ons! Wij helpen graag verder.