Verzuimteam, dé gratis arbodienst

Verzuimreglement

Met een verzuimreglement worden regels opgelegd aan het personeel, waaraan de werkgever en de werknemers zich houden wanneer sprake is van een ziekemelding.

Inhoud:

- Wet verbetering Poortwachter, 
- verplichtingen werknemer, 
- loondoorbetalingsplicht werkgever,
- aanspreekpunt, 
- toeziend oog Verzuimteam.nl, 
- frequent verzuimgesprek, 
- eigendommen werkgever teruggeven tijdens ziekte, 
- vergoedingen stop zetten, 
- ziekmelding, contactmomenten, 
- bereikbaar en beschikbaar voor werkgever, 
- rapportage bedrijfsarts, 
- passende arbeid binnen of buiten bedrijf, 
- hersteldmelding, 
- ongeoorloofde ziekmelding,

Prijs: € 1.275,-- voor cliënten van Verzuimteam.nl € 575,-- exclusief btw.
Op te vragen via info@verzuimteam.nl

vervolg inhoud:

- deskundigenoordeel, 
- onjuiste informatie, 
- genezing belemmeren of vertragen, 
- staking loondoorbetaling, 
- schade verhalen, 
- eerstejaarsevaluatie, 
- re-integratie-verslag en -dossier, 
- WIA-aanvraag, 
- ziek op en tijdens vakantie, 
- onterechte ziekmelding, 
- regres, 
- cosmetisch verzuim, 
- ziek uit dienst etc.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.