Diensten & tarieven bedrijfsarts*

1e consult € 192,50 
Vervolgconsult € 165,--
Spoedconsult € 295,-- (eerst mogelijke beschikbare moment binnen één week)
Second opinion € 192,50 
Probleemanalyse & Advies € 275,-- 
FML € 295,--  / Actueel oordeel € 295,--
(medische) verklaring €150,--
Open inloopspreekuur € 192,50 per inloop.
Opvragen medische informatie € 75,-- (exclusief kosten die de betreffende medicus in rekening brengt). 
26-weken verklaring € 192,50 voor ontslagvergunning UWV na 2 jaar ziekte

*Professionals worden pas ingezet na overleg en akkoord door de opdrachtgever. Tarieven zijn exclusief b.t.w. en 20% organisatie- /casemanagementkosten.

Kosteloos aansluiten en ziekmelden binnen 5 minuten.